Providus logo krasains
Providus


Mani ieraksti (2484)
Article research

Latvijas iedzīvotāju attieksme pret korupciju 

Autors:-

Pētījuma galvenais mēŗkis bija noskaidrot sabiedrības attieksmi pret korupciju, noteikt, kurās dzīves sfērās korupcija ir visvairāk izplatīta un kā Latvijas iedzīvotāji vērtē valdības īstenoto pretkorupcijas politiku. Pētījumā arī analizēta iedzīvotāju attieksme pret personīgo līdzdalību korupcijas izplatības novēršanā. Pētījums ir balstīsts uz trim socioloģiskajām aptaujām, kas veiktas dažādos laika periodos, lai noteiktu sabiedriskā domas izmaiņas par korupcijas jautājumiem. Lasi

Article research

Neatkarīga sabiedriskās politikas analīze Latvijā 

Autors:Astrīda Neimane, Ivars Indāns

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Article research

Independent public policy analyses in Latvia 1

Autors:Astrida Neimane, Ivars Indans

ABSTRACT

The main goal of the study is to evaluate public policy analysis and institutions in Latvia and to offer solutions for the promotion and development of policy analysis. Based on interviews with representatives of research institutions and ministries commissioning research, as well as experience in other countries, the authors define independent policy analysis, development trends and make recommendations regarding the possible development of policy analysis in Latvia.
Lasi

Article research

State financed research commissioned by the ministries: financing, implementation and the connection with public policy analyses 

Autors:Astrida Neimane

ABSTRACT

The goal of the project is to gather information on the various research commissioned by the ministries in 1998 and 1999, in order to have a base for the public policy development programme [of the Soros Foundation – Latvia]. The study addresses the key obstacles of ministry-commissioned research, and the transparency of state-financed research. The study provides data on state financing allocated to research and scientific activities and the procedure of state procurement in this respect. It offers an evaluation of the research results and its impact on policy making.
Lasi