Providus logo krasains
Providus


Mani ieraksti (2456)
Article article

Daugavpils pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam 

Autors:Providus

Daugavpils pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam Lasi

Article article

Daugavpils domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Autors:Providus

Koalīcijas partiju solītais pirms vēlēšanām Daugavpilī Lasi

Article article

Ekspertu grupas ziņojums par deputātu kandidātiem izvirzītās prasības – dokumentāli apliecināt valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē – atbilstību Latvijas Republikas Satversmei 

Autors:Providus

2001.gada 6.decembrī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga izteica aicinājumu[1] ekspertiem cilvēktiesību un starptautisko tiesību jomā līdz 2002.gada janvāra vidum sagatavot un iesniegt viņai juridisku vērtējumu par to, kā Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme), likumiem un likumdevēja ratificētajiem starptautiskajiem līgumiem atbilst Saeimas vēlēšanu un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumos ietvertā prasība deputātu kandidātiem (kuri nav beiguši latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā) apliecināt savas valsts valodas zināšanas augstākajā (trešajā) līmenī. Lasi

Logo fons

A Reflection of the Shortcomings in Legislation on Party Financing in the 2001 Finance Declarations 

Autors:Lolita Cigane

ABSTRACT

Political parties submitted reports for 2001 on 1 March 2002. Municipal elections took place on 11 March 2001, but information on who contributed to political parties was only disclosed to the public one year later. Further, the submitted financial reports do not provide a clear picture of political parties' expenditures before and after the municipal elections. These declarations once again confirm that the existing legislation on political party financing does not allow society to obtain clear and current information on the income and expenditures of political parties.
Lasi

Article article

Liepājas domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Autors:Providus

Liepājas domē ievēlēto partiju priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums Lasi

Article article

Liepājas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam 

Autors:Providus

Liepājas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam Lasi

Article article

Valsts pārvaldes institūciju 2001.gadā pasūtīto pētījumu rezultātu izvērtējums (analīze) 

Autors:Providus

IZM sagatavotais pārskats par 2001. gadā valsts pārvaldes institūciju pasūtītajiem pētījumiem Lasi

Article article

LR ziņojums par 1949.gada 2.decembra Konvencijas par cīņu ar cilvēktirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses izpildi LR 

Autors:Providus

1949.gada konvencija par cīņu ar cilvēktirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses Latvijai ir saistoša kopš 1992.gada 13.jūlija. Salīdzinājumā ar citiem ANO daudzpusējiem līgumiem cilvēktiesību jomā, minētā konvencija neparedz īpašas institūcijas, kas vērtētu konvencijas ievērošanu, izveidi vai īpaši kārtību dalībvalstu iesniegto ziņojumu izskatīšanai. Saskaņā ar konvencijas normām, valstu iesniegtie ziņojumi tiek nosūtīti informācijai visām pārējām dalībvalstīm. Lai arī konvencija paredz, ka informācija sniedzama katru gadu, praksē šāda prasība netiek izvirzīta, atstājot jautājuma par nepieciešamību papildināt iepriekš sniegto informāciju izlemšanu katras dalībvalsts ziņā. Lasi

Article article

LR kārtējais ziņojums par 1965.gada Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi LR laika posmā no 1998.gada līdz 2002.gadam 

Autors:Providus

1965.gada konvencija par jebkura veida rasu diskriminācijas izskaušanu Latvijai ir saistoša kopš 1992.gada 14.maija. Konvencija paredz Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas izveidi, kuras uzdevums ir izskatīt dalībvalstu iesniegtos ziņojumus par konvencijas izpildi, kā arī sniegt ieteikumus, lai veicinātu konvencijas principu ieviešanu visās konvencijas dalībvalstīs. Lasi