Providus logo krasains
Providus


Mani ieraksti (2445)
Article article

Par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu. Augstākās tiesas Senāta spriedums Lieta Nr.SKC–102 6

Autors:Providus

Rīgā 2002.gada 13.februārī

Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas tiesību normas piemērojamas tieši un nepastarpināti
Lasi

Article article

Review of “A Reflection of the Shortcomings in Legislation on Party Financing in the 2001 Finance Declarations" 

Autors:Providus

This report is a valuable contribution to the growing body of research on political party financing in Latvia. This work builds on a previous report (Openness in Political Party Finances, SFL and Delna 2001) in identifying and emphasizing weaknesses in the existing legislation that result in a lack of transparency in party financing. It convincingly achieves its stated aim of proving the inadequacy of the current legislation. Lasi

Article article

Rēzeknes pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam 

Autors:Providus

Rēzeknes dome sniedza informāciju tikai par budžeta kopsummu un procentuālo sadalījumu, tāpēc naudas sadalījumu absolūtajos skaitļos ir žurnālistes aprēķins Lasi

Article research

Valoda. Latvijas iedzīvotāju aptauja. 2001. gada novembris; 2002. gada janvāris 

Autors:Dr. soc. Brigita Zepa, darba grupas vadītāja, Bac. soc. Karina Koļesņikova

Pētījuma ietvaros tika intervēti 2043 Latvijas iedzīvotāji 208 aptaujas punktos visā Latvijā. No visiem aptaujātajiem 1159 respondentam dzimtā valoda ir latviešu, 784 respondentiem - krievu valoda un 100 respondentiem - cita valoda. Lasi

Article article

Rēzeknes domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Autors:Providus

Rēzeknē partiju solītais Lasi

Article article

Jūrmalas domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Autors:Providus

Jūrmalas domē ievēlēto partiju solījumu kopsavilkums Lasi

Article article

Jūrmalas pilsētas 2001. un 2002. gada budžetu izdevumu sadaļas salīdzinājums 

Autors:Providus

Jūrmalas pilsētas 2001. un 2002. gada budžetu izdevumu sadaļas salīdzinājums Lasi

Tvtornis 255x203

Vai gribam labu televīziju Latvijā? 6

Autors:Providus

Pašreizējais Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas finansējuma apjoms un veids nenodrošina kvalitatīvas sabiedriskās apraides izveidi Latvijā. Sabiedriskās apraides finansēšanai Latvijā pašreizējos apstākļos optimāls, šķiet, būtu fiksēts procents no valsts budžeta kopapjoma. Lasi