Sergejs 165x152
Sergejs Kruks

Gailolas 255x203

Maza kašķīga tauta un liela kašķīga minoritāte 7

Autors:Sergejs Kruks

Latviešu prese apkalpo politisko un ekonomisko eliti, bet krievu presei, spriežot pēc tās satura, tāda klienta nav. Tādējādi, orientācija uz populismu ir mēģinājums uzrunāt depolitizēto auditoriju kā patērētāju Lasi

Druka 255x203

Propagandists un aģitators 

Autors:Sergejs Kruks

Priekšvēlēšanu periods rada dāsnu materiālu sabiedrības pētniecībai. Politiķu nepieciešamība intensificēt saziņu ar vēlētājiem iedarbina politisko neapzināto, jo ikdienas komunikācijas prakse laikā starp vēlēšanām nav izkopta. Partiju avīžu (biļetenu) saturs pats par sevi neizraisa lielu interesi, drīzāk šos izdevumus var analizēt kā freidisko “pārteikšanos”, kurā izpaužas izpratne par politisko kultūru. Latvijas likumdošana un politiskās kultūras tradīcija neparedz atgriezenisko saiti starp pilsoņiem un valsts varu, saruna ar vēlētāju kā ar līdzvērtīgu partneri neparādās arī partiju avīzēs. To veidotāji nespēj definēt izdevuma mērķa auditoriju un lomu kampaņā. Komunikācijas kanālu daudzveidība ļauj nedublēt vienkāršos vēstījumus, kuri tiek izplatīti reklāmas formā un avīze gan varētu uzrunāt to auditoriju, kura lielāku uzmanību pievērš problēmjautājumiem, bet rezervēti izturas pret reklāmu. Savukārt skrejlapas varētu būt labāks medijs kontakta uzturēšanai – atgādināt par partiju un iepazīstināt ar kandidātiem. Lasi

Televizors 255x203

Gribējām kā labāk...  4

Autors:Sergejs Kruks

Skatoties 26. augusta Latvijas Televīzijas (LTV) “diskusiju” raidījumu “Milžu cīņas”, tā vien likās, ka raidījuma vadītāji pirmo un pēdējo reizi mūžā runā par Latvijas lauksaimniecību. Nervozie žurnālisti steigā formulēja jautājumus par visām iespējamām dzīves šķautnēm. Nespēdami sagaidīt īsas atbildes, viņi apklusināja dalībniekus. Gluži kā erudīcijas šovā. Apmierināti var justies visi vēlētāji, jo bija pieminētas teju visas lauku nodarbes. Lasi

Plaukti 255x203

Neiespējamais liberālisms 6

Autors:Sergejs Kruks

Pirms vēlēšanām politiķiem it kā jāapliecina sava uzticība demokrātijai, taču vēlme sasniegt vēlētāju masas liek izmantot emocionālo retoriku. Latvijas politika ir divkosīga - divpadsmit gadus tajā dominē neoliberālās ekonomikas diskurss, kas paredz individuālisma principu “parūpējies par sevi pats”, bet politikā virsroku guvusi kolektīviskā ideoloģija, kas izpaužas ne tikai kā etnisko “citu” izslēgšana no politiskās demokrātijas (“mūsu tautai” nepiederošie), bet arī kā pašu pilsoņu tiesību ierobežošana (“mūsu klubam” nepiederošie). Likumdošana, preses publikācijas, politiķu runas nesaskata pilsonī varošu un zinošu darītāju, kas tiešām spētu pats par sevi parūpēties. Lasi

Banani 255x203

Quod licet Bērziņam non licet Čeveram? * 5

Autors:Sergejs Kruks

Nebūsim naivi, uzskatot, ka mūsu sabiedrībai ksenofobija nemaz nav raksturīga. Čevers pateica to, ko pēkšņi “eiropeizējušies” politiķi baidās teikt. Lasi

Govs 255x203

Vārdu zīmogi 10

Autors:Sergejs Kruks

No publiskajā sfērā apritošiem tekstiem "mazais cilvēks" var izsecināt, ka viņš ir slogs valstij. Par individuālo pozitīvo pieredzi Latvijā publiski nerunā, bet negatīvos notikumus labprāt atspoguļo mediji. Cenšoties saglabāt pozitīvu pašnovērtējumu, indivīdi meklē skaidrojumus - visbiežāk ar stereotipu "mazā un daudzcietusī tauta", vai arī kultivējot aizspriedumus pret vājāku grupu: čigāniem, ebrejiem, seksuālajām minoritātēm. Lasi

Article research

Stereotipi Latvijas presē 

Autors:Ilze Šulmane, Sergejs Kruks

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot, kādus etniskos un ideoloģiskos stereotipus kultivē seši nacionālie dienas laikraksti (Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze, Lauku Avīze, Час, Республика, Панорама Латвии) un žurnāli (Rīgas Laiks, Santa, Люблю). Lasi