User profile default
Aleksejs Dimitrovs

Mani ieraksti (9)
Zimulis 255x203

Pārkāpt pāri tautībai 

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Lai pārvarētu etnisko barjeru, partijām būs jāīsteno savdabīgas integrācijas programmas partiju iekšienē — būs jāmaina komunikācija, jāpiesaista jaunas sejas un jāmeklē pietiekami drosmīgas idejas. Lasi

Stavi 255x203

Tiesībsargs - zudis, bet atrodams 4

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Tiesībsarga lomas galvenā būtība - spert ļoti nepopulārus soļus un iet pretī straumei. Lasi

Latvijas sociala atbildiba

Latvijas sociālā atbildība 2

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Latvijas rīcība, samazinot pensijas un pabalstus, nav vērtējama no Eiropas Savienības tiesību viedokļa. Jautājums par pensiju un pabalstu apmēru ir pašas dalībvalsts kompetencē. Lasi

Oldpeople2 255x203

Tiesības uz izsvītrotajiem gadiem 10

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Andrejeva nav citas valsts pilsone. Viņa ir Latvijas nepilsone, tāpēc Latvija ir vienīgā valsts, kas objektīvi var uzņemties pienākumus par viņas sociālo nodrošinājumu. Lasi

Mohgraf 255x203

Vārda brīvība un reliģiskās jūtas: Latvijas karikatūristu ievērībai 2

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Starptautiskās cilvēktiesības dod valstīm diezgan lielu rīcības brīvību, ļaujot ierobežot vārda brīvību, lai aizsargātu reliģiskās jūtas. Latvijā noteiktā kriminālatbildība par reliģisko jūtu aizskārumu ietilpst šajās robežās, ja atzīšanai par vainīgu jāpierāda tiešs nodoms. Lasi

Arbuzs 255x203

Māris Sants pret Rīgas Kultūru vidusskolu: ļoti subjektīvas piezīmes 40

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Man bija tas gods gan piedalīties ES direktīvu pārņemšanā, gan izmantot tajos paredzētās normas praksē. Ceru, ka Māra Santa lieta parādīs, ka tiesas ceļā var efektīvi cīnīties pret diskrimināciju. Lasi

Trukstlietas 255x203

Cilvēktiesības un integrācija: jaunie laiki, vecās problēmas 8

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Vislielāko pārsteigumu sagādāja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās darba plāns, kur atrodamas galvenokārt vispārīgas frāzes. Atliek cerēt, ka tikai sarežģīto politisko apstākļu dēļ Muižnieka kungs nevar iekļaut plānā svarīgas iniciatīvas, kuru proponents pats ilgus gadus bija NVO vadītāja lomā. Lasi

Tanks 255x203

NATO vai sabiedrības integrācija? 9

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Manuprāt, mums jāatsakās no integrācijas NATO un jāatvēl šim mērķim paredzētie milzīgie resursi sabiedrības integrācijas projektiem. Mēs nevaram atļauties NATO, kamēr mums nav integrētas sabiedrības. Kad nākotnē tāda būs, lai tā lemj par līdzdalību NATO. Lasi

Article article

Jauns vārds diskriminācijas pētīšanā 

Autors:Aleksejs Dimitrovs

Recenzija par Dr. Arta Pabrika pētījumu “Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā”. Lasi