User profile default
Ance Kalēja
Mani ieraksti (1)
Okupeta atbildiba

Okupētā atbildība 13

Autors:Ance Kalēja

Mūsu attieksmei pret okupāciju jābūt vērstai nevis uz ekonomiska vai politiska labuma gūšanu, bet gan uz centieniem kopīgi pārvarēt vēstures netaisnības. Lasi