User profile default
Solvita Denisa - Liepniece
Mani ieraksti (14)
Valsts virtuala seja

Valsts virtuālā seja 3

Autors:Solvita Denisa - Liepniece

Vara nav gatava samazināt distanci un meklēt atraktīvāku komunikācijas veidu ar auditoriju, tādējādi internetā paliekot “vecmodīga”. Lasi

Article research

Manufacturing Enemy Images. Russian Media Portrayal of Latvia 

Autors:Nils MUižnieks, Toms Rostoks, Dmitrijs Petrenko, Kristīne Doroņenkova, Solvita Denis

Pētījumu krājums sastāv no Krievijas mediju analīzes - datu bāzē ir visi centrālie TV, radio, un preses materiāli, kur Latvija vai latvieši Krievijas medijos pieminēti no 2002. gada sākuma līdz 2005. gada vidum. Šajā laika posmā Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES) un NATO, un notika Latvijas iedzīvotāju „masveida mobilizācija” pret krievu skolu izglītības reformu. Lasi

Liela roka 255x203

Ņerusskij bunt* 5

Autors:Solvita Denisa - Liepniece

Patiess tautas protests pret valdošo politiku avīzēs tika nodēvēts par “provokāciju”. Un šoreiz tā bija “amerikāņu”, nevis “krievu” inspirēta. Lasi

Article research

Latvija un attīstības sadarbība 

Autors:Gunda Ignatāne (red.), Artūrs Alksnis, Līva Muižniece, Toms Rostoks, Sandija Novicka, Kristīne Krūma, Ivars Ījabs, Kristīne Rudzīte, Ivars Indāns, Aija Lulle, Iveta Reinholde, Visvaldis Valtenbergs, Ilze Vasariņa, Solvita Denisa

Attīstības sadarbības politika Latvijā ir salīdzinoši jauns politikas virziens, kura mērķis ir palīdzības sniegšana attīstības valstīm. Lasi