User profile default
Artūrs Kučs
Mani ieraksti (12)
Kucs

Šaujot ar lielgabalu pa zvirbuļiem 1

Autors:Artūrs Kučs

Tiesībsargs līdz šim ir izvairījies aktualizēt būtiskus cilvēktiesību jautājumus, kuros, visticamāk, negūtu sabiedrības atbalstu. Lasi

Article video

Tiesībsargs - aktīvs, bet atturīgs strīdīgos jautājumos 1

Autors:Artūrs Kučs

31.oktobrī tiesībsargs Juris Jansons publiski paudis viedokli par elektrotarifiem, fotoradariem un auto riteņu bloķēšanu. LU Juridiskās fakultātes lektors, dr.iur. Artūrs Kučs izvērtē tiesībsarga darbības pirmos astoņus mēnešus. Lasi

Zivs 255x203(1)

Pamatnosacījums preses brīvībai 4

Autors:Artūrs Kučs

Ja nemainīsies izpratne par žurnālistu profesionālās darbības un informācijas avotu aizsardzības nozīmi demokrātiskā sabiedrībā, kādam nākotnē var rasties vēlme demonstrēt represīvo varu pret neērtas informācijas publiskošanu. Lasi

Tinte 255x203

Vārda ķieģelis naida mūrī 7

Autors:Artūrs Kučs

Vārdam ir ļoti liels spēks — daži genocīda pētnieki, skaidrojot holokausta aizsākumus, norādījuši: „Aušvice netika uzcelta no ķieģeļiem, bet no vārdiem". Lasi

Vartsargs 255x203

2:0 vārda brīvības labā 1

Autors:Artūrs Kučs

Jaunākajā praksē Eiropas Cilvēktiesību tiesa ne vienmēr iezīmē skaidru robežu starp faktu un viedokli, bet izvērtē, vai apstrīdētajiem izteikumiem ir pietiekams faktiskais pamats. Lasi

Art kucs 255x203

Pulcēšanās brīvība Latvijā – no aizsardzības uz aizliegumu? 1

Autors:Artūrs Kučs

Recenzija Jāņa Plepa un Lauras Meijeres pētījumam „Pulcēšanās brīvības tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problēmas Latvijā” Lasi

Augli2 255x203

VAK pret Latviju: vadlīnijas robežai starp vārda brīvību un personu cieņu 

Autors:Artūrs Kučs

Latvijas tiesu praksē fakti un vērtējumi nereti tiek nodalīti, paļaujoties tikai uz vārdu gramatisko interpretāciju, bet ECT uzsver, ka demokrātijā ikvienam, kas darbojas labā ticībā, ir jābūt iespējai pievērst sabiedrības uzmanību situācijām, kuras persona vērtē kā pretlikumīgas. Lasi

Svari 255x203

Vārda brīvība – vai Latvijā jau pašsaprotama vērtība? 

Autors:Artūrs Kučs

Vairāki neseni gadījumi liecina, ka vārda brīvību par pašsaprotamu vērtību Latvijā vēl nevar uzskatīt, turklāt sabiedrībai arī jāmācās to īstenot – pieņemot, ka viedokļu dažādība ir nepieciešama, kaut arī var būt nepatīkama kādai sabiedrības daļai Lasi

Auto 255x203%20(1)

Atšķirīgie skatījumi uz vārda brīvību – vai kopsaucējs ir iespējams? 4

Autors:Artūrs Kučs

Kriminālatbildība par valsts amatpersonu goda un cieņas aizskaršanu nebūtu pareizākais līdzeklis, kā sakārtot ar mediju ētiku saistītos jautājumus, bet tas, ka problēmas šajā laukā pastāv un ir nepieciešams risinājums, ir skaidrs. Lasi

Article article

Valsts amatpersonu goda un cieņas krimināltiesiskais regulējums un vārda brīvība 

Autors:Artūrs Kučs

"Latvijas Vēstnesis", 08.07.2003.
Pielikums "Jurista vārds"
Lasi