User profile default
Iveta Ķešāne
Mani ieraksti (7)
Article research

Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā 

Autors:Iveta Ķešāne, Dace Akule

Šī politikas kopsavilkuma mērķis ir pievērst uzmanību imigrantu bērnu iespējām saņemt bezmaksas obligāto izglītību Latvijā. Lasi

Soli 255x203(1)

Sargājot mūsu gaļu un maizi  8

Autors:Iveta Ķešāne

Negatīvo attieksmi pret imigrantiem mainītu tas, ja par Latvijas imigrācijas politiku atklāti diskutētu publiskajā telpā un ja politiķi uzņemtos atzīt, ka imigrācija ir nepieciešama Latvijas izaugsmei. Lasi

Article research

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi 

Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Iveta Ķešāne, Aija Lulle, Mihails Hazans, Oksana Žabko, Iveta Bebriša, Līga Krastiņa

Projekta „Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana” izstrāde iekļaujas Eiropas Savienības īstenotās darbaspēka imigrācijas un kohēzijas politikas ietvaros. Projekta mērķis ir izanalizēt tiesisko, ekonomisko, sociālo apstākļu kopumu, kāds raksturo imigrantu situāciju Latvijā un uz tā bāzes izstrādāt priekšlikumus trešo valstu valstspiederīgos iekļaujošas ekonomiskās, sociālās, politiskās un kultūras sistēmas veidošanai. Veiktā pētījuma rezultātu izklāsts veido trīs sadaļas. Lasi

Rokas 255x203(3)

Neatzīstam, neintegrējam 4

Autors:Iveta Ķešāne, Rita Kaša

Vai Latvijas valsts ir ieinteresēta, lai imigranti būtu sociāli atstumti un paši nespētu uzlabot savu dzīves kvalitāti? Vai tomēr vēlamies tādus sabiedrības locekļus, kas spēj dot ieguldījumu Latvijā, izmantojot savas prasmes un zināšanas? Lasi

Article research

Learning to welcome. The integration of immigrants in Latvia and Poland 

Autors: Dace Akule, Rita Kasa, Iveta Kesane, Thomas Huddleston, Mirosław Bieniecki, Piotr Kaźmierkiewicz

This publication includes research about the legislation that influences the integration of immigrants – labour market access, family reunification conditions, anti-discrimination, political participation. Lasi

Article research

Mācāmies uzņemt. Imigrantu integrācija Latvijā un Polijā 2

Autors:Dace Akule, Rita Kaša, Iveta Ķešāne, Pjotrs Kazmirkevičs, Miroslavs Bjeņickis, Tomass Hadlstons

Publikācijā iekļauti pētījumi par imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu tādās jomās kā darba tirgus pieejamība, ģimenes apvienošana, pret-diskriminācija un politiskā līdzdalība. Lasi

Article research

Integrācijas prakse un perspektīvas 

Autors: Brigita Zepa, Inese Šūpule, Līga Krastiņa, Iveta Ķešāne, Miķelis Grīviņš, Iveta Bebriša, Ilze Ieviņa

Pētījumā sniegti ieteikumi sabiedrības integrācijas politikas pilnveidošanai. Lasi