b4w7183
Aleksandrs Korņilovs

Mani ieraksti (1)
Aleksandrs Korņilovs

Valdības koalīcijas sadarbības līgums nedarbojas  

Autors:Aleksandrs Korņilovs

Kas ir koalīcija? Izsakoties saprotami, koalīcija ir sadarbība. Sadarbojoties politiskajiem spēkiem, veidojas koalīcijas valdība, kurā partijas ir kā sadarbības partneri, kuriem jāievēro vispārpieņemtās ētikas normas – savstarpēja cieņa, uzticība, koleģialitāte un godprātības princips. Šīm normām jāvalda ne tikai Ministru kabineta savstarpējā sadarbībā, bet arī attiecībās ar pilsonisko sabiedrību, medijiem un politisko opozīciju. Ministru kabinetam ar savu labo piemēru ir jāmazina gan sabiedrības sašķeltība, gan plaisa starp varu un sabiedrību. Lasi