User profile default
EDGARS
Komentāri (6)
 • Singapūra — kā izveidot nāciju? 1 Autors:Providus

  Komentārs:EDGARS

  "Man ļoti patīk demokrātija un es to visādi atbalstu, bet tas, kas notiek patlaban, tomēr nav īsti labi. Savā pagājušā gada [2009] pētījumā biju spiesta konstatēt, ka esam atgriezušies pie Viduslaikiem raksturīgās gan politiskās, gan ekonomiskās uzvedības." D.Beitner-LaGalla (Paldies globalizācijai, Delfi.lv) ============================================ Kažokas kundzei derētu painteresēties arī par to veidu, kā Singapūrā 1960. gados spēja samazināt līdz minimumam korupciju - novērst "valsts nozagšanu". Pāreju no feodālisma un kapitālismu jau ar demokrātiskām metodēm nepanākt, diemžēl, bet arī Singapūras piemērs vēlreiz un vēlreiz apliecina arī sociālo likumu darbības nenovēršamību (objektivitāti). Gluži kā Latvijas ceturdaļgadsimts.... Vairāk par Singapūru sk. sociologa&politologa D.Vidrina referātā ( pirmais nolasītais zinātniskajā konferencē 2011.g.) http://www.slideshare.net/zinovievinfo/11-11093413

 • Demokrātijas darbarīki 3 Autors:Providus

  Komentārs:EDGARS

  Bez demokrātijas jau "nākamajā līmenī" (J.Bikše) vēl daudz kas pārgājis - to notikumi Parīzē spilgti apliecina. Ne jau viena pati demokrātija esošās sistēmas būtību raksturo - te kaut kas vēl, pie kam daudz, daudz nozīmīgāks pastāv. Ar demokrātijas rīkiem jau esošo sistēmu ne par milimetru neuzlabot - vien kādā "nākamajā līmenī" novirzīt:"Savā pagājušā gada [ 2009 ] pētījumā biju spiesta konstatēt, ka esam atgriezušies pie Viduslaikiem raksturīgās gan politiskās, gan ekonomiskās uzvedības. "D.Beitnere-LaGalla. http://www.delfi.lv/news/comment/comment/arnis-terzens-paldies-globalizacijai-saruna-ar-dagmaru-beitneri-fragmenti.d?id=34904003#ixzz3OYJvy7Af

 • Rakstu krājums: Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos 2 Autors:Providus

  Komentārs:EDGARS

  "Pētnieces: latviešu darba tikums mūsdienās kļuvis par mītu un netiek uzskatīts par vērtību" http://nra.lv/izklaide/p-s-kultura/65910-petnieces-latviesu-darba-tikums-musdienas-kluvis-par-mitu-un-netiek-uzskatits-par-vertibu.htm ============================================ Tāds "sasniegums" tiešām nebijis latviešu tautas vēsturiskās atmiņas laikā - tikai diezin vai kādu " modernizācijas" (priHvatizācijas, denacionalizācijas, konsolidācijas) īstenotāju sociālantropologu atklājumi sajūsminās. Drīzāk jau 4.maija 25. jubilejas gaidās sagaidīsim ko līdzīgu D.Īvana dotajam novērtējumam dok. filmai "4.maija republika" (IR,20.11.2014.). Nekādi te "risinājumi" bez realitātes (situācija, kādā atrodamies) apjēgšanas un atzīšanas nav iespējami pat teorētiski. Ceļš līdz pozitīvo pārmaņu veicējiem - "pamatšķiras" radīšanai var būt pat ilgāks, kā tas, ko mūsu senči veica no 13.gs. līdz 19.gs.

 • Vēlēšanu rezultāti: pirmie iespaidi 5 Autors:Iveta Kažoka

  Komentārs:EDGARS

  Als:"Priekš kam tad vajadzīgs viss mūsu intelektuālais spēks? Fils:"Apslēpt acīmredzamo un sajaukt cilvēkiem prātu. (Aleksandrs Zinovjevs, antiutopija "Globālais cilvēkpūznis/Глобальный человейник)

 • Pārvērtējot vadonismu Latvijā 28 Autors:Providus

  Komentārs:EDGARS

  K.Ulmanis savu vēsturisko misiju izpildīja - tāpēc jau viņam piemineklis Rīgas centrā un nozīmīga vieta vēsturē! Lai jau sīkie gariņi rosās un knosās, tik un tā klāt "tautas sirdsapziņai" (O.Vācietis) viņiem netikt.

 • Pārvērtējot vadonismu Latvijā 28 Autors:Providus

  Komentārs:EDGARS

  Neko jaunu par Ulmaņlaikiem pēdējo 25 gadu laikā Latvijas vec-jaunvēsturnieki nav spējuši apjēgt. To jau varēja droši secināt pēc 2011.g. 28. maijā notikušā farsa un tam sekojošajiem notikumiem (Zundas atlaišana). Ja apt. 7 stundu video-lekcijām nav atšifrējuma, tad lietderīgāk atkārtoti pārlasīt E.Dunsdorfa, A.Ezergaiļa, E.Pelkausa, R.Treija, K.Karuļa, I.Roņa sarakstīto. O, Homēra "Odiseja" arī noder - galu galā kolaborācijas tēma aktuāla, kad atkal vēstures okeānā kuģa (zic-) kapteinim jāizvēlas kuģošanas kurss starp Scillu un Haribis ("Vienīgā iespēja - sisties uz bijušo PSRS," tā Dien'ā, 13.08.2014.).