User profile default
Zane Cunska
Mani ieraksti (2)
Ka tik samazinat

Ka tik samazināt 

Autors:Zane Cunska

Sociālā joma nav labākais avots budžeta deficīta segšanai. Pastāv risks, ka finanšu un tai sekojošajai ekonomikas krīzei, sekos sociālā krīze. Lasi

Jura 255x203(1)

Mainīties, lai strādātu 3

Autors:Zane Cunska

Aktīva nodarbinātības politika ir galvenais instruments labklājības nodrošināšanai, un nodarbinātības veicināšana visiem iespējamajiem līdzekļiem iemieso sevī arī izeju no krīzes situācijas. Lasi