User profile default
Viesturs Āboliņš
Mani ieraksti (1)
Noplicinata solidaritate

Noplicinātā solidaritāte 7

Autors:Viesturs Āboliņš

Latvijā ekonomisko krīzi smagāku un ilgstošāku veido vērtību krīze. Elites solidaritātes mazināšanās un politiskās vardarbības pilnīgs noliegums „iekonservē” iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lasi