Sanita Sīle

Image005

PROVIDUS pētniece krimināltiesību jomā. Sanita specializējas jautājumos, kas saistīti ar juvenālo justīciju, agrīno prevenciju, atjaunojošo taisnīgumu, kā arī noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesībām un to attīstības virzieniem. Minēto tēmu ietvaros Sanita ir autore vairākām publikācijām, tāpat viņa ir līdzautore pētījumiem par cietušo kompensāciju mehānismiem un sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentāciju Eiropas Savienībā, kas tika izstrādāti Tieslietu ministrijas vajadzībām. Kopš pievienošanās PROVIDUS komandai 2013.gada sākumā, Sanita ir piedalījusies virknē starptautisku projektu – gan to sagatavošanas procesā, gan aktivitāšu īstenošanā reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

 

Viņas iepriekšējā darba pieredze ietver projekta vadītājas amatu Valsts probācijas dienestā, kā arī darbu zvērinātu advokātu birojā „Skrastiņš un Dzenis”. Sanitai ir maģistra grāds tiesību zinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātē.

  

Nozīmīgākie projekti

2014-2016

Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākas justīcijas metodes Eiropā

Atbalsta: Eiropas Savienības Krimināltiesību programma. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja.

 

 

2013-2015

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi

Atbalsta: Atbalsta: EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja.

 

 

2013-2015

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai

Keeping Youth Away from Crime: Searching for Best European Practices. Atbalsta: Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union. Atbildība projekta ietvaros: projekta vadītāja.

 

 

 

421319148 cbb9b794e6 z

Apcietinājuma izpildes prakses tendences Latvijā 1

Autors:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Kā mainījies ieslodzīto skaits un kādos gadījumos cilvēku var likumīgi aizturēt? Lasi

12345678

Kā atbalstīt mazākos? 

Autors:Sanita Sīle

Kāpēc pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem nepieciešams atbalsts, un kādas ir sekas tam, ja atbalsts netiek sniegts? Lasi

112345

Antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas metodes darbam ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem 79

Autors:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Pētījumā atspoguļoti rezultāti projektam, kura mērķis bija attīstīt inovatīvas darba metodes, lai mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību. Lasi

Papiri

Noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesības 

Autors:Sanita Sīle

Vai Eiropas Savienības cietušo direktīvas prasību pārņemšana likumdošanā pietiekami uzlabos atbalstu cietušajiem? Lasi

Lampa diskusijas foto

Sarunas par Romānu: lēmumu pieņemšanas kultūras meklējumos 

Autors:Sanita Sīle, Marija Golubeva

Kāpēc lēmumu pieņemšanas kultūrai Latvijā piemīt negatīvas iezīmes, un kā tikt ar tām galā? Piezīmes pēc diskusijām Cēsīs, Madonā un Saldū. Lasi

Org crime

Pētījums par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā 2

Autors:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Kāda ir atsevišķu krimināltiesībās paredzēto līdzekļu efektivitāte, vēršoties pret organizēto noziedzību? Eiropas Komisijas pasūtīts pētījums, kurā iesaistījās arī domnīca PROVIDUS.
Lasi

Keeping

Pētījums: Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai 1

Autors:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Pētījums sniedz iespēju lasītājam iepazīties ar 10 Eiropas valstu praksi un tiesisko regulējumu jauniešu likumpārkāpumu prevencijas jomā. Lasi

Img 4604

Turot bērnus pa gabalu no noziedzības 

Autors:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

PROVIDUS veidotā filma balstās pieredzē, kā strādāt ar riska grupu bērniem un viņu ģimenēm, pielietojot dažādas prevencijas metodes. Lasi

Sanita

Cietušo tiesību divas ēras 30

Autors:Sanita Sīle

ES direktīva nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, un ir gana bieži pieminēts dokuments starptautiskās vai nacionāla mēroga konferencēs. Lasi

Logs

Īstā atbilde cietušajiem – attieksme 17

Autors:Sanita Sīle

Darbā ar cietušajiem lielākā problēma ir tieši attieksmē - kā mēs šo personu ar visām kriminālprocesuālajām tiesībām un pienākumiem uztveram, cik lielā mēra spējam atpazīt un nodrošināt viņa vajadzības un ko ietveram šajā vajadzību lokā. Lasi

Cietusajiem

IESPĒJA: Cietusajiem.lv 

Kā rīkoties un, kur meklēt palīdzību noziegumos cietušajiem vai tiem, kuri ir bijuši nozieguma aculiecinieki? Lasi

Petijums

Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā 80

Autors:Anvars Zavackis, Andrejs Judins, Ilze Dzenovska, Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kur nav izveidota vienota valsts politika noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam un aizsardzībai. Lasi

Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā. Pētījuma kopsavilkums  2

Autors:Ilze Dzenovska, Andrejs Judins, Anvars Zavackis

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot cietušo vajadzību nodrošinājumu Latvijā, apkopot ārvalstu praksi un izstrādāt rekomendācijas cietušo atbalsta sistēmas izveidei Latvijā.

 

Lasi

509580899 3a30e69a77

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā 

Autors:Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt 3 (trīs) Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi attiecībā uz cietušo kompensācijas mehānismu, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai pilnveidotu cietušo kompensāciju mehānismu Latvijā. Lasi

6120560205 f0503a35e8

Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā 

Autors: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sīle

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt trīs Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi vardarbības risku izvērtēšanā un vardarbības novēršanā ar preventīviem piespiedu līdzekļiem, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai atvieglotu un nodrošinātu preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidi Latvijā. Lasi

Grabeklis

Uzklausi bērnu!  

Autors:Sanita Sīle

Intervija ar Žanu Zarmatēnu (Jean Zermatten), ANO Bērnu tiesību komitejas priekšsēdētāju un Starptautiskā bērnu tiesību institūta direktoru (Siona, Šveice)Pateikt bērnam: „Dari, ko vēlies!” nozīmē to pašu, ko pateikt: ”Tu mani neinteresē!” Tas ir ļoti skarbi.
Lasi