Visi projekti

Starptautisks projekts par bērniem, kas jau ieguvuši pamatizglītību 

 • Projekta norises laiks: 01.07.2006 - 01.12.2006
 • Projekta izmaksas: USD 3950
 • Finansētājs: Open Society Institute – Budapest
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

ES nākotnes paplašināšanās analīze un debates – ES paplašināšanai veltītas konferences Čehijā, Polijā un Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2006 - 01.12.2006
 • Projekta izmaksas: USD 7340
 • Finansētājs: Atvērtās Sabiedrības Institūta Austrumi Austrumiem programma

Sabiedrības un policijas sadarbība un policijas darba vērtēšanas kritēriji Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.12.2005 - 01.12.2007
 • Projekta izmaksas: šobrīd USD 1586,00 un EUR 8800
 • Finansētājs: PROVIDUS pašfinansējums (USD 1586,00), Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras Ģenerāldirektorāta Leonardo da Vinci programma (EUR 8800,00)
 • Kontaktpersonas: Ilze Dzenovska, Inese Avota

Tiesībsargājošo institūciju speciālistu sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju apmācības metodi 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2005 - 01.05.2007
 • Projekta izmaksas: LVL 44 220,51
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds (LVL 43 247,66), PROVIDUS pašfinansējums (LVL 972,85)

Alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2003 - 01.10.2007
 • Projekta izmaksas: USD154 699,30
 • Finansētājs: Open Society Justice Initiative (USD 120 135,82), Lielbritānijas vēstniecība Latvijā un Lielbritānijas Starptautiskās attīstības aģentūra (USD 13 403,48), Social Initiative, Zviedrija (USD 21 160)
 • Kontaktpersonas: Inese Avota

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai