Visi projekti

Mācamies uzņemt: imigrantu integrācija Latvijā un Polijā (Learning to welcome: The integration of immigrant citizens in Latvia and Poland) 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2007 - 01.06.2008
 • Projekta izmaksas: 54 287 Eiro
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības integrācijas fonds, Sorosa fonds-Latvija, PROVIDUS, Institute of Public Affairs, Migration Policy Group

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2007. - 01.03.2007.
 • Projekta izmaksas: Pirmais posms: 79 848 USD Otrais posms: 78 408 USD Trešais posms: 56 460 USD
 • Finansētājs: OSI Think-Tank Fund; Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Rītdienas Eiropa 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2006. - 01.10.2007.
 • Projekta izmaksas: EUR 8750 (PROVIDUS līdzfinansējums)
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Allianz, Thalys, u.c.

Eiropas pilsoņu debates 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2006. - 01.06.2007.
 • Projekta izmaksas: EUR 50 000
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, King Baudouin Foundation, Compagnia di San Paolo, Riksbankens Jubileumsfond, Robert Bosch Foundation
 • Kontaktpersonas: Krista Baumane

Diskusijas par izglītības politiku pirms vēlēšanām 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2006. - 01.09.2006.
 • Projekta izmaksas: USD 1752
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Starptautisks projekts par bērniem, kas jau ieguvuši pamatizglītību 

 • Projekta norises laiks: 01.07.2006 - 01.12.2006
 • Projekta izmaksas: USD 3950
 • Finansētājs: Open Society Institute – Budapest
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

ES nākotnes paplašināšanās analīze un debates – ES paplašināšanai veltītas konferences Čehijā, Polijā un Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2006 - 01.12.2006
 • Projekta izmaksas: USD 7340
 • Finansētājs: Atvērtās Sabiedrības Institūta Austrumi Austrumiem programma

Sabiedrības un policijas sadarbība un policijas darba vērtēšanas kritēriji Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.12.2005 - 01.12.2007
 • Projekta izmaksas: šobrīd USD 1586,00 un EUR 8800
 • Finansētājs: PROVIDUS pašfinansējums (USD 1586,00), Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras Ģenerāldirektorāta Leonardo da Vinci programma (EUR 8800,00)
 • Kontaktpersonas: Ilze Dzenovska, Inese Avota

Tiesībsargājošo institūciju speciālistu sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju apmācības metodi 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2005 - 01.05.2007
 • Projekta izmaksas: LVL 44 220,51
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds (LVL 43 247,66), PROVIDUS pašfinansējums (LVL 972,85)

Alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2003 - 01.10.2007
 • Projekta izmaksas: USD154 699,30
 • Finansētājs: Open Society Justice Initiative (USD 120 135,82), Lielbritānijas vēstniecība Latvijā un Lielbritānijas Starptautiskās attīstības aģentūra (USD 13 403,48), Social Initiative, Zviedrija (USD 21 160)
 • Kontaktpersonas: Inese Avota

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai