Visi projekti

Tiesībsargājošo institūciju speciālistu sagatavošana darbam ar narkotiku lietotājiem, izmantojot multimediju apmācības metodi 

  • Projekta norises laiks: 01.05.2005 - 01.05.2007
  • Projekta izmaksas: LVL 44 220,51
  • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds (LVL 43 247,66), PROVIDUS pašfinansējums (LVL 972,85)

Alternatīvas pirmstiesas apcietinājumam 

  • Projekta norises laiks: 01.01.2003 - 01.10.2007
  • Projekta izmaksas: USD154 699,30
  • Finansētājs: Open Society Justice Initiative (USD 120 135,82), Lielbritānijas vēstniecība Latvijā un Lielbritānijas Starptautiskās attīstības aģentūra (USD 13 403,48), Social Initiative, Zviedrija (USD 21 160)
  • Kontaktpersonas: Inese Avota

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai