Visi projekti

Nevalstiskā sektora iesaiste politikas veidošanā Centrālāzijas un Dienvidkaukāza valstīs 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2011. - 30.12.2012.
 • Finansētājs: United Nations Democracy Fund (UNDEF)
 • Kontaktpersonas: Linda Austere

Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2011 - 30.06.2012
 • Projekta izmaksas: 84 675,82 LVL
 • Finansētājs: Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Imigrantu politiskās līdzdalības iespējas Latvijā, Igaunijā un Polijā 

 • Projekta norises laiks: 20.12.2010. - 31.10.2011.
 • Projekta izmaksas: 31,200 USD
 • Finansētājs: Policy Association for an Open Society (PASOS), Local Government and Public Service Reform Initiative

Vēlētāju un ievēlēto amatpersonu tiešās saziņas interneta vietnes www.gudrasgalvas.lv attīstība 

 • Projekta norises laiks: 14.12.2010. - 21.11.2011.
 • Projekta izmaksas: 15 044 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Vita Tērauda

Imigrantu integrācijas politikas indeksa tulkošana un izdošana latviešu valodā 

 • Projekta norises laiks: 02.12.2010. - 02.06.2011.
 • Projekta izmaksas: 1738 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija

Tiesu darbu vizualizācija 

 • Projekta norises laiks: 1.10.2010 - 30.04.2012
 • Projekta izmaksas: USD 17 633
 • Finansētājs: Foundation Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Pētījums “Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā” 

 • Projekta norises laiks: 20.08.2010. - 20.12.2010.
 • Projekta izmaksas: 3388 LVL
 • Finansētājs: Valsts probācijas dienests
 • Kontaktpersonas: Andrejs Judins, Ilona Kronberga

www.gudrasgalvas.lv 

Projekts „Solīts makā” 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2010. - 10.10.2010
 • Projekta izmaksas: 2173,92 EUR

Seminārs ”Juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā –reformas attīstība un labākā pieredze” 

 • Projekta norises laiks: 22.07.2010 - 23.05.2010
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Diskusiju cikls "Es, Latvija un ES" 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2010 - 01.10.2010
 • Projekta izmaksas: 33953 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Godīga vēlēšanu kampaņa Latvijā / Fair election campaign in Latvia 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2010 - 31.12.2010.
 • Projekta izmaksas: 30 000 USD (PTF) un 27 139 EUR (OSI)
 • Finansētājs: Partnership for Transparency Fund un Atvērtās sabiedrības institūts
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Redzamās un neredzamās rokas Latvijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2010. - 15.04.2011.
 • Projekta izmaksas: 55 330 USD
 • Finansētājs: Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš

Pielaiko partiju 2010! 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2010. - 01.11.2010.
 • Projekta izmaksas: 15 000 EUR
 • Finansētājs: Atvērtās Sabiedrības Institūts

Skolotāji apgūst starpkultūru prasmes 

 • Projekta norises laiks: 01.02.2010. - 30.06.2010.
 • Projekta izmaksas: 6136,97 LVL
 • Finansētājs: Tieslietu ministrija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībai  

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010 - 01.12.2011

Imigrantu integrācijas politikas indekss (Outcomes for Policy Change - Migrant Integration Policy Index)  

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010. - 01.06.2011.
 • Projekta izmaksas: 895,000 EUR (kopā visām valstīm)
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, Britu Padome, Migration Policy Group, nacionālie partneri

EK strukturālais grants/Structural support for European public policy research organisations and think tanks and for civil society organ 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010 - 31.12.2010
 • Projekta izmaksas: 100 000 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija

European Website on Integration. Projekts 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010 - 01.10.2010
 • Projekta izmaksas: 4000 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija

Izgaismojot neredzamo: Latvijas mazākumtautību vērtības, pilsoniskās orientācijas un valsts nākotnes vīzijas 

 • Projekta norises laiks: 1.10.2009 - 30.06.2010
 • Projekta izmaksas: 18 603,83 EUR
 • Finansētājs: EEZ finanšu intruments, SIF, PROVIDUS