Visi projekti

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 

 • Projekta norises laiks: 19.12.2012 - 30.06.2013
 • Projekta izmaksas: 112 189,48 Ls
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Veidot Eiropas integrāciju, esot aktīviem mājās: organizētās pilsoniskās sabiedrības iespējas ietekmēt ES lēmumu pieņemšanu caur nacionālajām pozīcijām 

 • Projekta norises laiks: 1.11.2012 - 30.04.2014
 • Projekta izmaksas: 81 771 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”, PROVIDUS, Institute of Public Affairs, EUROPEUM, Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO līdzfinansējuma programma", ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Pētījuma ”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK) 

 • Projekta norises laiks: 14.09.2012. - 01.03.2013.
 • Projekta izmaksas: 20 812,00 LVL
 • Finansētājs: Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

VoteMatch Europe 

 • Projekta norises laiks: 1.08.2012 - 31.07.2014
 • Projekta izmaksas: 10 000 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības mūžiglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogramma
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Pētījuma ”Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” veikšana (TM 2012/13/EK) 

 • Projekta norises laiks: 16.04.2012 - 15.11.2012
 • Projekta izmaksas: 21 000,00 LVL
 • Finansētājs: Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

Imigrantu intereses pārstāvošos NVO kapacitātes stiprināšana 

 • Projekta norises laiks: 16.04.2012 - 30.06.2012
 • Projekta izmaksas: 14202,56 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Antikorupcijas politika: globālās tendences un Eiropas atbildes uz korupcijas izaicinājumiem (ANTICORRP) 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2012. - 28.02.2017.
 • Projekta izmaksas: 10,464,408 EUR (kopējais budžets); 92,000 EUR (PROVIDUS budžeta daļa)
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas 7.ietvara programma
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš, Iveta Kažoka

„Rīga – atveries!” 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2012. - 01.05.2012
 • Projekta izmaksas: 1000 LVL
 • Finansētājs: Rīgas dome
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Pašreizējā situācija starptautiskajos/divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzības saņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012. - 01.06.2013.
 • Projekta izmaksas: 65546,14 EUR
 • Finansētājs: EuropeAid/129494/C/ACT/Multi, Budget Heading: 21.03.01; Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas līdzfinansējums, līg.Nr.ĀM/2012/2
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 31.12.2012
 • Projekta izmaksas: 24 831,65 LVL
 • Finansētājs: 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Pilsoņu debates par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.09.2012
 • Projekta izmaksas: 15387 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Atvērtās sabiedrības fondu Vietējo pašpārvalžu un valsts pārvaldes reformu programma, Skrivanek Baltic, Draugiem.lv, Inbox.lv, Islande Hotel,PROVIDUS
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Politiskās diskusijas (domapmaiņa) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012. - 30.06.2012.
 • Projekta izmaksas: 5271,03 EUR
 • Finansētājs: Konrāda Adenauera fonds
 • Kontaktpersonas: Ilze Straustiņa

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2012.gadā) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 5 067,06 EUR
 • Finansētājs: Ārlietu ministrija

Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē” 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 3366,21 LVL
 • Finansētājs: Apmācību cikls tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Apmācību cikls "17 soļi Eiropas nākotnē" 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 3366,21 LVL
 • Finansētājs: Apmācību cikls tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu

Nākotnes ES līderu akadēmija 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2012 - 1.11.1012
 • Projekta izmaksas: 32,609 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, programma “Eiropa pilsoņiem”

Neatkarīgu ekspertu viedoklis enerģētikas jautājumos 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2011. - 10.12.2012.
 • Projekta izmaksas: 2315 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Reinis Āboltiņš

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.10.2011 - 31.10.2012
 • Projekta izmaksas: EUR 13 878.89
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2011 - 31.05.2013
 • Projekta izmaksas: 192 685 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga

E-demokrātijas semināri 

 • Projekta norises laiks: 01.02.2011 - 30.08.2011
 • Projekta izmaksas: 6 355 USD
 • Finansētājs: Network of Education Policy Centers
 • Kontaktpersonas: Linda Curika