Visi projekti

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2015. gads 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2015 - 31.12.2015
 • Projekta izmaksas: 166 406.00 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2015 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2015 - 31.12.2015
 • Projekta izmaksas: 26 269.20 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3 

 • Projekta norises laiks: 28.11.2014 - 30.06.2015
 • Projekta izmaksas: EUR 169 939,12 tai skaitā Fonda finansējums EUR 127 454,34 un Valsts budžeta finansējums EUR 42 484,78
 • Finansētājs: Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Ilze Ārnesta

Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā 

 • Projekta norises laiks: 1.06.2014 - 31.05.2016
 • Projekta izmaksas: EUR 23 824,95
 • Finansētājs: Eiropas Savienības Krimināltiesību programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Sagatavošanās sanāksmei projektā „Atjaunojošā justīcija: mainot bērnu tiesību aizsardzības filozofiju”  

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 2 

 • Projekta norises laiks: 09.01.2014 - 30.06.2014
 • Projekta izmaksas: ir LVL 119 780,74 tai skaitā Fonda finansējums LVL 89 835,55 un Valsts budžeta finansējums LVL 29 945,19
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (vadošais partneris: Patvērums „Drošā māja”)
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2014 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014 - 31.12.2014
 • Projekta izmaksas: 26 271,90 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2014.gads 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014 - 31.12.2014
 • Projekta izmaksas: 166 406.00 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Jaunais Eiropas līgums 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2014 - 1.06.2014
 • Projekta izmaksas: 4993,23 EUR
 • Finansētājs: Dažādi finansētāji (Vadošais partneris – Karaļa Boduēna fonds)
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante, Linda Curika

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgades izvērtējums 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014. - 30.05.2014.
 • Projekta izmaksas: 8131 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi. Projekts 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 31.10.2015
 • Projekta izmaksas: 77 284.99 LVL
 • Finansētājs: EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 NVO projektu programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 01.04.2015
 • Projekta izmaksas: 5314.95 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas (vadošie partneri - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG))
 • Kontaktpersonas: Indra Mangule, Dace Akule

Paplašināšanās un pilsoniskums: skatoties uz nākotni 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2013. - 31.05.2015.
 • Projekta izmaksas: EUR 162 520 (no tiem EUR 2000,00 Valsts budžeta programmas „NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016” finansējums)
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma Eiropa pilsoņiem un Sabiedrības integrācijas fonda finansiāls atbalsts Valsts budžeta programmas „NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016” ietvaros (līg.Nr.2014.LV/LF/13/12)
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

PROVIDUS - valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2013 

 • Projekta norises laiks: 22.07.2013 - 31.12.2013
 • Projekta izmaksas: Programmas finansējums: 8932,42 LVL, PROVIDUS līdzfinansējums: 992,49

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2013.gadā) 

 • Projekta norises laiks: 01.04.2013 - 01.05.2013
 • Projekta izmaksas: 4993,23 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi
 • Kontaktpersonas: Reinis Āboltiņš

Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem 

 • Projekta norises laiks: 26.02.2013 - 30.06.2013
 • Projekta izmaksas: 23 409.84 lati
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

 • Projekta norises laiks: 15.02.2013. - 14.07.2014.
 • Projekta izmaksas: EUR 190 403,29; PROVIDUS budžeta daļa - EUR 30 875,93
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga, Sanita Sīle, Gatis Litvins

Vēstures mācīšana savstarpējai sapratnei  

 • Projekta norises laiks: 01.02.2013 - 30.07.2014
 • Projekta izmaksas: 11 365 USD
 • Finansētājs: Think Tank Fund (vadošais partneris Network of Education Policy Centers)
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai 

 • Projekta norises laiks: 07.01.2013 - 06.01.2015
 • Projekta izmaksas: EUR 433 317,10
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros; līdzfinansējums tiek nodrošināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2013 - 31.12.2013
 • Projekta izmaksas: 24,998.63 LVL
 • Finansētājs: 92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
 • Kontaktpersonas: Linda Curika