Visi projekti

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2017 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2017 - 31.12.2017
 • Projekta izmaksas: 166 290, 54 EUR
 • Finansētājs: Programma "Eiropa pilsoņiem"
 • Kontaktpersonas: Krista Baumane, Iveta Kažoka

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 2017 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2017. - 31.10.2017.
 • Projekta izmaksas: 7373,54 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas valsts budžeta finansēta programma "NVO fonds"
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2016 - 31.10.2016
 • Projekta izmaksas: 5904,69 EUR
 • Finansētājs: Sabiedrības integrācijas fonds
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Vaimanu koris par zināšanās balstītas politikas trūkumu Latvijā 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2016. - 31.10.2016.
 • Projekta izmaksas: 4405,00 EUR
 • Finansētājs: Nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

Mobilo pilsoņu līdzdalības veicināšana 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2015 - 31.12.2016
 • Projekta izmaksas: 96,516.62 EUR
 • Finansētājs: Finansētājs: Eiropas Komisija
 • Kontaktpersonas: Marija Golubeva

Valsts sagrābšanas pazīmju analīze: Latvijas gadījums 

 • Projekta norises laiks: 01.07.2015. - 01.07.2017.
 • Projekta izmaksas: 120 000 USD
 • Finansētājs: Open Society Foundations Think Tank Fund, līdzfinansējums no Delnas un PROVIDUS
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš

Diskusiju cikls Cēsīs, Saldū un Madonā 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2015 - 31.10.2015
 • Projekta izmaksas: 3080.00 EUR
 • Finansētājs: Borisa un Ināras Teterevu fonds
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Uzlabojot juvenālās justīcijas sistēmas Eiropā: apmācības speciālistiem 

 • Projekta norises laiks: 02.03.2015. - 27.02.2017.
 • Projekta izmaksas: EUR 11 916,96
 • Finansētājs: Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Pamattiesību un Eiropas Savienības pilsonības programmas ietvaros
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2015 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2015 - 31.12.2015
 • Projekta izmaksas: 26 269.20 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2015. gads 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2015 - 31.12.2015
 • Projekta izmaksas: 166 406.00 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3 

 • Projekta norises laiks: 28.11.2014 - 30.06.2015
 • Projekta izmaksas: EUR 169 939,12 tai skaitā Fonda finansējums EUR 127 454,34 un Valsts budžeta finansējums EUR 42 484,78
 • Finansētājs: Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem
 • Kontaktpersonas: Ilze Ārnesta

Samazinot ieslodzīto skaitu: attīstītākās justīcijas metodes Eiropā 

 • Projekta norises laiks: 1.06.2014 - 31.05.2016
 • Projekta izmaksas: EUR 23 824,95
 • Finansētājs: Eiropas Savienības Krimināltiesību programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Sagatavošanās sanāksmei projektā „Atjaunojošā justīcija: mainot bērnu tiesību aizsardzības filozofiju”  

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 2 

 • Projekta norises laiks: 09.01.2014 - 30.06.2014
 • Projekta izmaksas: ir LVL 119 780,74 tai skaitā Fonda finansējums LVL 89 835,55 un Valsts budžeta finansējums LVL 29 945,19
 • Finansētājs: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (vadošais partneris: Patvērums „Drošā māja”)
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Strukturālais atbalsts Eiropas politikas pētniecības organizācijām (domnīcām) un pilsoniskās sabiedrības organizācijām Eiropas līmenī/2014.gads 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014 - 31.12.2014
 • Projekta izmaksas: 166 406.00 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

PROVIDUS – valsts partneris politikas plānošanas un veidošanas procesā/2014 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014 - 31.12.2014
 • Projekta izmaksas: 26 271,90 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Jaunais Eiropas līgums 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2014 - 1.06.2014
 • Projekta izmaksas: 4993,23 EUR
 • Finansētājs: Dažādi finansētāji (Vadošais partneris – Karaļa Boduēna fonds)
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante, Linda Curika

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgades izvērtējums 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2014. - 30.05.2014.
 • Projekta izmaksas: 8131 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļi, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Laura Leitlante

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi. Projekts 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 31.10.2015
 • Projekta izmaksas: 77 284.99 LVL
 • Finansētājs: EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 NVO projektu programma
 • Kontaktpersonas: Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

 • Projekta norises laiks: 01.11.2013 - 01.04.2015
 • Projekta izmaksas: 5314.95 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas (vadošie partneri - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), and the Migration Policy Group (MPG))
 • Kontaktpersonas: Indra Mangule, Dace Akule