Latvijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana interešu aizstāvības aktivitātēm 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 31.12.2012
 • Projekta izmaksas: 24 831,65 LVL
 • Finansētājs: 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 • Kontaktpersonas: Linda Curika

Politiskās diskusijas (domapmaiņa) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012. - 30.06.2012.
 • Projekta izmaksas: 5271,03 EUR
 • Finansētājs: Konrāda Adenauera fonds
 • Kontaktpersonas: Ilze Straustiņa

Apmācību cikls "17 soļi Eiropas nākotnē" 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 3366,21 LVL
 • Finansētājs: Apmācību cikls tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu

Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē” 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 3366,21 LVL
 • Finansētājs: Apmācību cikls tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Semināri izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem (2012.gadā) 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2012 - 01.06.2012
 • Projekta izmaksas: 5 067,06 EUR
 • Finansētājs: Ārlietu ministrija

Nākotnes ES līderu akadēmija 

 • Projekta norises laiks: 1.01.2012 - 1.11.1012
 • Projekta izmaksas: 32,609 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, programma “Eiropa pilsoņiem”

Nevalstiskā sektora iesaiste politikas veidošanā Centrālāzijas un Dienvidkaukāza valstīs 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2011. - 30.12.2012.
 • Finansētājs: United Nations Democracy Fund (UNDEF)
 • Kontaktpersonas: Linda Austere

Vēlētāju un ievēlēto amatpersonu tiešās saziņas interneta vietnes www.gudrasgalvas.lv attīstība 

 • Projekta norises laiks: 14.12.2010. - 21.11.2011.
 • Projekta izmaksas: 15 044 EUR
 • Finansētājs: Sorosa fonds – Latvija
 • Kontaktpersonas: Vita Tērauda

Tiesu darbu vizualizācija 

 • Projekta norises laiks: 1.10.2010 - 30.04.2012
 • Projekta izmaksas: USD 17 633
 • Finansētājs: Foundation Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Agnese Frīdenberga

www.gudrasgalvas.lv 

Projekts „Solīts makā” 

 • Projekta norises laiks: 01.08.2010. - 10.10.2010
 • Projekta izmaksas: 2173,92 EUR

Diskusiju cikls "Es, Latvija un ES" 

 • Projekta norises laiks: 01.06.2010 - 01.10.2010
 • Projekta izmaksas: 33953 LVL
 • Finansētājs: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
 • Kontaktpersonas: Linda Jākobsone

Godīga vēlēšanu kampaņa Latvijā / Fair election campaign in Latvia 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2010 - 31.12.2010.
 • Projekta izmaksas: 30 000 USD (PTF) un 27 139 EUR (OSI)
 • Finansētājs: Partnership for Transparency Fund un Atvērtās sabiedrības institūts
 • Kontaktpersonas: Iveta Kažoka

Redzamās un neredzamās rokas Latvijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2010. - 15.04.2011.
 • Projekta izmaksas: 55 330 USD
 • Finansētājs: Open Society Institute
 • Kontaktpersonas: Valts Kalniņš

Pielaiko partiju 2010! 

 • Projekta norises laiks: 01.03.2010. - 01.11.2010.
 • Projekta izmaksas: 15 000 EUR
 • Finansētājs: Atvērtās Sabiedrības Institūts

Nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvībai  

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010 - 01.12.2011

EK strukturālais grants/Structural support for European public policy research organisations and think tanks and for civil society organ 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010 - 31.12.2010
 • Projekta izmaksas: 100 000 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija

European Website on Integration. Projekts 

 • Projekta norises laiks: 01.01.2010 - 01.10.2010
 • Projekta izmaksas: 4000 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija

Eiropas pilsoņu apspriede 

 • Projekta norises laiks: 01.05.2009 - 01.04.2010
 • Projekta izmaksas: 39 547 EUR
 • Finansētājs: Eiropas Komisija, PROVIDUS

Pielaiko partiju 2009!  

 • Projekta norises laiks: 01.05.2009. - 17.02.2010.
 • Projekta izmaksas: 10 542 LVL
 • Finansētājs: Atvērtās Sabiedrības Institūts