PROVIDUS misija ir gudra, zināšanās balstīta politika. Providus darba iedvesmas avots ir atvērtās sabiedrības vērtības.

Īstenojot šo misiju, PROVIDUS palīdz Latvijas politikā pieņemt labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību dažādās formās. Īpašu uzmanību 2017.-2019. gadā PROVIDUS pievērsīs migrācijas jautājumiempolitisko partiju un pārvaldes stiprināšanaicīņai pret korupciju, kā arī populisma draudiem, kas met ēnu pār atvērtās sabiedrības uzplaukumu.

 

PROVIDUS galvenās darba metodes ir pētniecība, rīcībpolitikas un tiesību aktu analīze, rekomendāciju un atzinumu sniegšana, politikas īstenošanas novērošana (monitorings), politikas priekšlikumu izstrāde, kā arī diskusiju un izglītojošu pasākumu rīkošana.

 

Plašāka informācija par PROVIDUS darbu pieejama  2016.gada pārskatā, 2015.gada pārskatā, 2014.gada pārskatā un 2013.gada pārskatā.

 

Pamatinformācija

 

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija, juridiski – biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, kas dibināta 2002.gadā un kopš 2006.gada bauda sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

 

PROVIDUS komandā ir 7 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie pētnieki. Mums palīdz arī brīvprātīgie.

 

PROVIDUS darbu vērtē un iedvesmo 23 biedri, tai skaitā PROVIDUS pirmā direktore Vita Tērauda, kuras vadībā organizācija izveidojās par spēcīgu, ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas politikas veidošanā, kā arī uzticamu partneri reģiona un starptautiskā līmenī. 2013.gada publikācijā „2013 Global Go To think tank Index report” PROVIDUS ierindots starp vadošajām domnīcām Centrālajā un Austrumeiropā.

 

Mūs atbalsta arī PROVIDUS Padome trīs cilvēku sastāvā.

 

 

Principi

 

PROVIDUS cenšas savā darbā īstenot tos pašus principus, par kuriem iestājas politikas veidošanā. Mēs nodrošinām caurspīdīgu informāciju par mūsu darbību un finansējuma avotiem, un mēs nepieņemam anonīmus ziedojumus. Mums ir savs interešu konflikta novēršanas un profesionālās izturēšanās kodekss, kas ietver gan politiskās neitralitātes, gan dāvanu pieņemšanas, gan pētniecības ētikas normas. 

 

 

Finanses

 

PROVIDUS budžets 2016.gadā bija EUR 495 806. No tiem 80% bija noteiktām aktivitātēm piesaistītais jeb projektu finansējums, bet 20% -  ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākie projektu finansētāji: Eiropas Komisija (EUR 321 206, tajā skaitā institucionālais grants EUR 166 000 programmas Eiropa Pilsoņiem ietvaros), Atvērtās sabiedrības fonds Eiropā (EUR 53 972), Frīdriha Eberta fonds (EUR  6 957), Konrāda Adenauera fonds (EUR 1 767), Sabiedrības integrācijas fonds (EUR  5 905), Teterevu fonds (EUR 4 405). Lielākie klienti: Labklājības ministrija (EUR 54 444), OECD (EUR 17 000), Eiropas Padome (EUR 16 597).

 

Kontakti

 

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Alberta iela 13, 6. stāvs (ieeja no Strēlnieku ielas)
Rīga LV-1010

Tālr.: +371 6 703 9252

E-pasts: providus@providus.lv

 

Rekvizīti

 

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010
Reģ.nr. 40003613479
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV54HABA0551013220436