PROVIDUS misija ir gudra, zināšanās balstīta politika. Providus darba iedvesmas avots ir atvērtās sabiedrības vērtības.

Īstenojot šo misiju, PROVIDUS palīdz Latvijas politikā pieņemt labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību dažādās formās. Īpašu uzmanību 2017.-2019. gadā PROVIDUS pievērsīs migrācijas jautājumiempolitisko partiju un pārvaldes stiprināšanaicīņai pret korupciju, kā arī populisma draudiem, kas met ēnu pār atvērtās sabiedrības uzplaukumu.

 

PROVIDUS galvenās darba metodes ir pētniecība, rīcībpolitikas un tiesību aktu analīze, rekomendāciju un atzinumu sniegšana, politikas īstenošanas novērošana (monitorings), politikas priekšlikumu izstrāde, kā arī diskusiju un izglītojošu pasākumu rīkošana.

 

Plašāka informācija par PROVIDUS darbu pieejama 2017.gada pārskatā, 2016.gada pārskatā, 2015.gada pārskatā, 2014.gada pārskatā un 2013.gada pārskatā.

 

Pamatinformācija

 

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija, juridiski – biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, kas dibināta 2002.gadā un kopš 2006.gada bauda sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

 

PROVIDUS komandā ir 6 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie pētnieki. Mums palīdz arī brīvprātīgie.

 

PROVIDUS darbu vērtē un iedvesmo 25 biedri, tai skaitā PROVIDUS pirmā direktore Vita Tērauda, kuras vadībā organizācija izveidojās par spēcīgu, ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas politikas veidošanā, kā arī uzticamu partneri reģiona un starptautiskā līmenī. 2013.gada publikācijā „2013 Global Go To think tank Index report” PROVIDUS ierindots starp vadošajām domnīcām Centrālajā un Austrumeiropā.

 

Mūs atbalsta arī PROVIDUS Padome četru cilvēku sastāvā.

 

Principi

 

PROVIDUS cenšas savā darbā īstenot tos pašus principus, par kuriem iestājas politikas veidošanā. Mēs nodrošinām caurspīdīgu informāciju par mūsu darbību un finansējuma avotiem, un mēs nepieņemam anonīmus ziedojumus. Mums ir savs interešu konflikta novēršanas un profesionālās izturēšanās kodekss, kas ietver gan politiskās neitralitātes, gan dāvanu pieņemšanas, gan pētniecības ētikas normas. 

 

Finanses

 

PROVIDUS budžets 2017.gadā bija EUR 354 449. No tiem 84% bija noteiktām aktivitātēm piesaistītais jeb projektu finansējums, bet 16% -  ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem. Lielākie projektu finansētāji: Eiropas Komisija (EUR 162 389), Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (EUR 83 000), Patvēruma, migrācijas un integrācijas fornds (EUR 8 042), Erasmus+ programma (EUR 5 000), Sabiedrības integrācijas fonds (EUR  6 636), Frīdriha Eberta fonds (EUR  3 707), British Council Pārstāvniecība Latvijā (EUR 2 979), Konrāda Adenauera fonds (EUR 1 977), ASV vēstniecība Latvijā (EUR 1 723). Lielākie klienti: OECD (EUR 17 600), The Bertelsman Stiftung (EUR 2 500), Eiropas Padome (EUR 2 000).

 

Kontakti

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Alberta iela 13, 6. stāvs (ieeja no Strēlnieku ielas)
Rīga LV-1010

Tālr.: +371 6 703 9252
E-pasts: providus@providus.lv

 

Rekvizīti

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010

Reģ.nr. 40003613479
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV54HABA0551013220436