PROVIDUS misija ir gudra, zināšanās balstīta politika. Providus darba iedvesmas avots ir atvērtās sabiedrības vērtības.

Īstenojot šo misiju, PROVIDUS palīdz Latvijas politikā pieņemt labākus lēmumus, kalpo par sanitāru sliktiem lēmumiem un veicina sabiedrības līdzdalību dažādās formās. Īpašu uzmanību 2017.-2020. gadā PROVIDUS pievērsīs migrācijas jautājumiempolitisko partiju un pārvaldes stiprināšanaicīņai pret korupciju, kā arī populisma draudiem, kas met ēnu pār atvērtās sabiedrības uzplaukumu.

 

PROVIDUS galvenās darba metodes ir pētniecība, rīcībpolitikas un tiesību aktu analīze, rekomendāciju un atzinumu sniegšana, politikas īstenošanas novērošana (monitorings), politikas priekšlikumu izstrāde, kā arī diskusiju un izglītojošu pasākumu rīkošana.

 

Plašāka saturiskā informācija par PROVIDUS darbu pieejama 2019.gada pārskatā, 2018.gada pārskatā, 2017.gada pārskatā, 2016.gada pārskatā, 2015.gada pārskatā, 2014.gada pārskatā un 2013.gada pārskatā.

Plašāka informācija par PROVIDUS finansēm ir pieejama Uzņēmumu reģistrā iesniegtajā 2019.gada pārskatā, 2018.gada pārskatā, 2017.gada pārskatā.

 

Pamatinformācija

 

PROVIDUS ir nevalstiska, bezpartejiska un bezpeļņas organizācija, juridiski – biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, kas dibināta 2002.gadā un kopš 2006.gada bauda sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

 

PROVIDUS komandā ir 7 pastāvīgie darbinieki, kā arī 5 asociētie pētnieki. Mums palīdz arī brīvprātīgie.

 

PROVIDUS darbu vērtē un iedvesmo 24 biedri, tai skaitā PROVIDUS pirmā direktore Vita Tērauda, kuras vadībā organizācija izveidojās par spēcīgu, ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas politikas veidošanā, kā arī uzticamu partneri reģiona un starptautiskā līmenī. 2013.gada publikācijā „2013 Global Go To think tank Index report” PROVIDUS ierindots starp vadošajām domnīcām Centrālajā un Austrumeiropā.

 

Mūs atbalsta arī PROVIDUS Padome četru cilvēku sastāvā.

 

PROVIDUS ir šādi biedru uzņemšanas pamatnoteikumi: 

Par PROVIDUS biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas ir ieinteresēta PROVIDUS sekmīgā darbībā un noteikto mērķu sasniegšanā. Lai kļūtu par PROVIDUS biedru, personai jāiesniedz pieteikums padomei. Padome var lūgt biedram papildus informāciju par sevi, kā arī aizpildīt pieteikuma anketu. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par PROVIDUS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas, skaitot no biedru sapulces lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Principi

 

PROVIDUS cenšas savā darbā īstenot tos pašus principus, par kuriem iestājas politikas veidošanā. Mēs nodrošinām caurspīdīgu informāciju par mūsu darbību un finansējuma avotiem, un mēs nepieņemam anonīmus ziedojumus. Mums ir savs interešu konflikta novēršanas un profesionālās izturēšanās kodekss, kas ietver gan politiskās neitralitātes, gan dāvanu pieņemšanas, gan pētniecības ētikas normas. 

 

Finanses

2019.gadā PROVIDUS ienākumi bija 305725 eiro un kopējie izdevumi - 263877 eiro. PROVIDUS budžets veidojas no trim galvenajiem avotiem: 1) projektiem; 2) grantiem; 3) konsultācijām. Vairāk nekā pusi no PROVIDUS ienākumiem veido ienākumi no konkursa kārtībā uzvarētiem projektiem, taču aizvien nozīmīgāks ienākumu gūšanas veids ir konsultācijas, it sevišķi starptautiskajām organizācijām PROVIDUS ekspertīzes tēmās. Konsultācijās gūtie ienākumi veido PROVIDUS "brīvos līdzekļus", kurus organizācija var tērēt uz savas misijas jautājumiem laikā, kad nav pietiekami daudz projektu. 

 

2019.gadā PROVIDUS lielākie atbalstītāji un klienti bija:
Vācijas Ārlietu ministrija (120 000 eiro diviem projektiem, kuru mērķis bija uzlabot iedzīvotāju iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā pašvaldību līmenī un organizējot apmācības nevalstisko organizāciju aktīvistiem);
Polijas Publisko lietu institūts (realizējot Eiropas Komisijas projektu) - 55437 eiro projektam par patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijas pētniecību;
Eiropas Parlaments - 33530 eiro grants diskusijām un apmācībām par Eiropas Savienību;
Atvērtās Sabiedrības institūts - divu gadu grants 22460 eiro apmērā PROVIDUS darba starptautiskošanai;
Latvijas Sabiedrības Integrācijas funds (NVO fonds) - 16352 eiro finansējums interešu aizstāvībai PROVIDUS darbības jomās.

 


Papildus, PROVIDUS 2019.gadā bija vairāk nekā 20 citu atbalstītāju un klientu.

 

Kontakti

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Alberta iela 13, 6. stāvs (ieeja no Strēlnieku ielas)
Rīga LV-1010

Tālr.: +371 6 703 9252
E-pasts: info@providus.lv

 

Rekvizīti

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010

Reģ.nr. 40003613479
Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22
konta Nr. LV54HABA0551013220436