Musuvalsts.lv

Ideju vākšanas akcijas

AKCIJA PABEIGTA

Sabiedriskā apspriešana "Kā tikt pie kvalitatīvas un leģitīmas Satversmes preambulas?"

Domnīca PROVIDUS

Viena no Latvijas tuvākā gada nozīmīgākajām tēmām: Satversmes preambulas (ievadvārdu) izstrāde. Preambula ir priekšvārds, ievaddaļa kādam garākam juridiskam tekstam - piemēram, konstitūcijai. Šobrīd Latvijas konstitūcijas preambula skan šādi: "Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts Satversmi". Pēc šīs preambulas seko viss pārējais Satversmes teksts. 

Katra preambula ir atšķirīga. Preambula var būt emocionāla, revolucionārā gara iedvesmota, bet var būt arī sausa, lietišķa. Preambula var būt apjomā ļoti īsa, var būt ļoti gara un kaut kas pa vidu. Tai var būt tikai simboliska nozīme, un preambula var ietekmēt visu konstitūcijas jēgu. Daudzu valstu konstitūcijās preambulas vispār nav!

Latvijas parlaments ir iecerējis izvērst Satversmes preambulu tā, lai šajā tekstā atklātos Latvijas mērķis un pamatvērtības. Taču Latvijas Satversme ir tapusi pirms 90 gadiem. Kā tik senam tekstam uzrakstīt ievadvārdus? Vai vispār vajag?

8

Idejas

Ievietošanas kods:

Rakstīt jaunu preambulu tikai līdz ar jaunu Satversmi!

Nevajag 90 gadus vecam dokumentam pievienot ievadvārdus: jāizmanto šī iespēja, lai sasauktu jaunu Satversmes sapulci un vienotos par jaunu konstitūciju.
-14
0
+7

Atlikt Satversmes preambulas izstrādi uz laiku pēc 2014.gada vēlēšanām

Partijām būtu jānāk uz 2014.gada vēlēšanām, vēlētājiem piedāvājot savu redzējumu par Satversmes preambulu. Šobrīd emocijas ap šo jautājumu ir pārāk sakāpinātas un tās šķeļ Latvijas sabiedrību.  Līdz tam laikam var būt dažādas sabiedriskas apspriedes, bet ne balsojumi Saeimā. 

-23
0
+27

Īpašs Konvents jaunas Satversmes preambulas izstrādāšanai

Konventā piedalītos deputāti, NVO cilvēki, pašvaldību pārstāvji, kā arī pēc nejaušības principa atlasīti Latvijas cilvēki. Šādam konventam jāizdomā tāda darba procedūra, lai rezultāts būtu kvalitatīvs, taču neilgtu bezgalīgi.

-20
0
+23

Satversmei jauna preambula vispār nav vajadzīga

Satversme jāatstāj tāda, kāda tā ir - grozot no gadījuma uz gadījumu tikai tad, ja ir īpaša vajadzība. Šobrīd šādas vajadzības nav.
-28
0
+24

Plaša konsultēšanās ar Latvijas sabiedrību par preambulas pamatā esošajām vērtībām

Līdzīgi kā jaunas konstitūcijas projekta izstrādē Islandē vai Igaunijas Tautas asamblejā par demokrātijas jautājumiem, jārīko plašas konsultēšanās ar sabiedrību (piemēram, visā Latvijā rīkojot forumus vai īpašas, moderētas sanāksmes, tajās sapulcinot sabiedrību statistiski korekti atspoguļojošus pārstāvjus), lai saprastu, kā paši Latvijas iedzīvotāji redz Latvijas nākotni un Latvijas konstitūcijai pamatā liekamās vērtības. Pēc tam, uz šo vērtību bāzes, eksperti vai īpaši pilnvaroti pilsoņi izstrādātu preambulas tekstu.

-7
0
+54

Preambulas izstrādāšanā jāiesaista maksimāli daudz Latvijas spožākie prāti

Satversmes preambulai būtu jātop procesā, kas garantē tās kvalitāti: proti, par katru nozīmīgu jautājumu ir jāsapulcina Latvijas spožākie prāti no politiķu, akadēmiķu, citu ekspertu vides, iespējams, arī konsultējoties ar starptautiskajiem lietpratējiem. Katras šādas sarunas/diskusiju rezultātā jātop pēc iespējas uz konsensa sasniegšanu orientētiem priekšlikumiem Satversmes preambulai.

-4
0
+57

Uzticēt Satversmes preambulas izstrādi Saeimai, bet rezultātu apstiprināt referendumā

Satversmes preambules izstrādes procesā pietiktu ar to, ka preambulas projektu būtu iespējas mainīt Saeimas deputātiem. Latvijas iedzīvotāji, kuriem šie jautājumi šķiet svarīgi, drīkst vērsties pie deputātiem (piemēram, sūtot vēstules) ar saviem ierosinājumiem. Taču gala rezultāts būtu jāapstiprina referendumā.

-30
0
+23

Uzticēt Satversmes preambulas izstrādi un apstiprināšanu Saeimai

Satversmes preambulas izstrādes un apstiprināšanas procesā pietiktu ar to, ka preambulas projektu būtu iespējas mainīt Saeimas deputātiem. Latvijas iedzīvotāji, kuriem šie jautājumi šķiet svarīgi, drīkst vērsties pie deputātiem (piemēram, sūtot vēstules) ar saviem ierosinājumiem.

-45
0
+11