Musuvalsts.lv

Ideju vākšanas akcijas

AKCIJA PABEIGTA

Integrācija

Domnīca PROVIDUS

Valdības veidošanas process, parakstu vākšana, lai ieviestu mācības latviešu valodā, kā arī referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu ir Latvijas sabiedrībā veicinājuši spriedzi un palielinājuši bažas par Latvijas nākotni. Mūsu mājas darbs ir meklēt risinājumus un domāt, kā turpmāk dzīvot kopā saliedētākā sabiedrībā, kas savu enerģiju iegulda attīstībā un labklājībā.

56

Idejas

Ievietošanas kods:

Ieviest kriminālatbildību par Latvijai piederīgo apzīmēšanu par okupantiem vai okupantu pēctēčiem

Latvijas iedzīvotāju apzīmēšana par okupantiem vai okupantu pēctečiem kurina starptautisko naidu un ir pretrunā ar Eiropas demokrātisko vērtību ideāliem.
-8
0
+11

Преподавание латышского языка

Чтобы произошла интеграция, надо чиновников многочисленных интеграционных и языковоинспекторских агенств бросить на преподавание латышского языка. Все граждане, которых правительство сейчас ошибочно определяет негражданами, дружными толпами пойдут на подобные бесплатные курсы.
-1
0
+19

Bērnu dārzā ļaut apgūt vairākas valodas

Bērniem daudz vieglāk apgūt 2, 3 un vairāk valodu. Varētu jau bērnudārzā ieviest, piemēram, latviešu - krievu, krievu - latviešu, latviešu - angļu, latviešu - vācu, latviešu - franču valodu apmācību. Vecākiem būtu brīva izvēle, kurā bērnu dārzā bērnus sūtīt. Arī sabiedrībā iestātos miers. Tam gan vajadzētu skolotājus un progresīvus metodiskos materiālus.
-7
0
+19

Pašvaldību finansētās pirmskolas izglītības iestādes tikai latviešu valodā

Neviens no vecākiem negrib, lai bērnam būtu grūti skolā mācīties, it sevišķi pirmajās klasēs. Ja bērns ir beidzis krievvalodīgu bērnu dārzu, pirmos burtus apguvis krievu valodā, tad ir maz ticams, ka vecāki šādu bērnu palaidīs mācīties latviešu skolā, baidoties, ka bērns būs viens no "pēdējiem".
-10
0
+19

Kopīgas vispārējās izglītības iestādes

Iespēja veidot skolas, kurās varētu mācīties dažādu tautību bērni - un arī skolotāji nebūtu visi vienas tautības. Mācības varētu notikt pārsvarā latviski - ar angļu vai krievu bilingvisma elementiem. Papildus nodrošinot padziļinātu dzimtās valodas apguvi bērniem, kuri nav latvieši. Lai šī pieeja būtu dzīvotspējīga - klases, kurās ir vismaz 20% mazākumtautību bērni, varētu pretendēt uz skolotāju palīgiem un dažiem citiem papildu resursiem, lai nodrošinātu individuālu pieeju.
-4
0
+22

Latgalieši - latgalīši - latgaļcy vysi kas dzeivoj Latgolā

Ar terminu latgalieši teik saprosti vysi kuri apdzeivoj Latgolys regiona teritoreju.
-11
0
+8

Создать в латышском языке термин "Латвиец"

Создать в латышском языке термин "Латвиец" и закрепить в Сатверсмэ, что все граждане латвии - латвийцы с автоматически вытекающими общими ценностями в отношении государства.
-20
0
+19

Labo piemēru popularizēšana

Vairāk rādīt tos piemērus, kuros redzama integrācija un saliedētība.
-2
0
+33

Bezmaksas angļu valodas kursi

Bezmaksas angļu valodas kursi nepieciešami, lai visi iedzīvotāji izcili zina angļu valodu un bez problēmām brauc strādāt Anglijā.
-4
0
+24

Izmaiņas likumā ,,Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

Pirmkārt, visi baznīcu noteiktie Ziemassvētku datumi ir jānosaka kā darbadienas - pēc būtības tie jāpievieno ar Vecgada un Jaungada dienām. Otrkārt, 8.un 9.maijs - divas dienas svinam Nacisma sagrāves un Eiropas svētkus. Tas nekas, ka runa ir par 1945.un 1950.gadu. Treškārt, nevar būt 4.05. un 18.11. - šie divi svētki pat laviešus sašķeļ. Cittautiešiem to vispār nesaprast. Jāvienojas par vienu datumu. Ceturtkārt, nedrīkt ieviest 15.augustu kā reģionālo svētku dienu. Esam pārāk maza tauta, la
-29
0
+34

Rast izlīgumu - abām pusēm lūgt piedošanu par pagātnes kļūdām

Latviešiem un krieviem, visiem Latvijas iedzīvotājiem, jālūdz viens otram piedošanu par pagātnes kļūdām.
-37
0
+42

Atļaut pasniegšanu krievu valodā Latvijas valsts augstskolās

Atļaut pasniegšanu krievu valodā Latvijas valsts augstskolās par budžeta līdzekļiem.
-21
0
+9

Pabalstu palielināšana bērnu vecākiem līdz 100 LVL mēnesī

Saasinātā valodas problēma pēc savas būtības ir nevis lingvistiska, bet gan demogrāfiska. Vietās, kur latviešu valodas lietotāju skaits ir nenozīmīgs, nekad neizdosies nostiprināt latviešu valodu tikai ar administratīviem paņēmieniem. Valodas lietotājs nenomainīs savu valodu uz citu, ja visa apkārtējā sabiedrība vai nozīmīga tās daļa runā tādā pašā valodā kā viņš. Problēma risināma, uzlabojot valstī demogrāfisko situāciju kombinācijā ar latviešu valodas lietošanu jau no bērna dzimšanas brīža.
-4
0
+24

Krievu valodas mācīšana skolās ar latviešu valodu

Latvieši zaudē, ja nezina krievu valodu. Latviešu valoda ir jāsaglabā par katru cenu, bet ir jāciena arī savu māju kaimiņš.
-26
0
+97

Vienotas skolas latviešiem un krieviem

Vienotas skolas latviešiem un krieviem ar padziļinātu krievu un latviešu valodu, vēstures un kulturas apmācību.
-38
0
+92

Ļaut pašvaldībās iesniegumus iesniegt gan krievu, gan angļu valodās

Ļaut pašvaldībās iesniegumus iesniegt gan krievu, gan angļu valodās.
-101
0
+80

Valsts valodas zināšanu apliecības obligāta neuzrādīšana darba vietās, ja ir pabeigta vidusskola

Valsts valodas zināšanu apliecības obligāta neuzrādīšana darba vietās, ja ir pabeigta vidusskola.
-80
0
+76

Latvijas vēstures pārbaude pirms atļaujas vēlēt elektroniski

Piedāvāju visiem latviešiem nokārtot Latvijas vēstures eksāmenu pirms atļaujas piekļūt elektorniskai vēlēšanu sistēmai (balsot elektroniski).
-115
0
+59

Medikamentu instrukciju tulkošana krievu valodā

Tomēr prasīt no ražotājiem pievienot medikamentiem instrukcijas arī krievu valodā.
-69
0
+141

Latviešiem vairāk runāt ar krieviem latviešu valodā

Latviešiem vairāk jārunā ar krieviem latviešu valodā - it īpaši, kad viņi paši to prasa. Šai "idejai" stipri traucē arī valodas zināšanu līmeņa kategorijas, kuras bloķē iespējas runāt ikdienā, tāpēc tās vajadzētu likvidēt (uprazdnit).
-46
0
+182

Latvieši ir visi Latvijas valstspiederīgie, etniska kategorija - latvji

Demonopolizēt vārdu "latvietis", lai vienmēr nav jāgrābstās pēc kāda etniska epiteta, pat ja runa ir par Latvijas kontekstā notikušām lietām. Lai latvieši ir visa Latvijas tauta, bet titulnācija etniskā nozīmē sevi var saukt par latvjiem.
-87
0
+107

Etniskās piederības (tautības) neminēšana pasē un citos identifikācijas dokumentos

Vispār neiekļaut informāciju par tautību oficiālajos personu apliecinošajos dokumentos.
-124
0
+84

Nešķirt pēc tautības, nelietot vārdu "cittautietis"

Termins 'cittautieši' pats par sevi ir aizvainojošs, labāk oficiālām personām lietot terminu "Latvijas iedzīvotāji".
-54
0
+158

Pievērst lielāku uzmanību sportam kā tautas vienojošam faktoram

Uzticēt integrācijas jautājumus valstī pazīstamiem sportistiem, kurus atbalsta abas valsts kopienas.
-38
0
+158

Bērnu dārzu grupās jābūt 50% latviešu un 50% krievvalodīgo bērni, ar apmācību latviešu valodā

Jāreformē bērnu dārzi, lai kopš mazas bērnības saliedētu tautu. Šādās jauktās grupās bērni spēs apgūt gan latviešu valodu, gan krievu valodu. Protams, arī audzinātajiem būs prasība pārvaldīt krievu valodu sarunvalodas līmenī, lai spētu komunicēt ar tiem bērniem, kuri kopš dzimšanas saprot tikai krievu valodu.
-121
0
+96

Iknedēļas humora raidījums TV par Latvijas aktualitātēm

Iknedēļas raidījums - līdzīgs Krievijas TV Prozhektor Paris Hilton - kurā latviešu un krievu humoristi pārspriestu aktualitātes Latvijā.
-45
0
+133

Satversmes konkretizēšana atsevišķos punktos

Līdzīgi kā Igaunijā, Satversmē ietvert pantu: "Latvijas valsts uzdevums ir nodrošināt latviešu nācijas, kultūras un valodas pastāvēšanu cauri gadsimtiem".
-62
0
+162

Pašvaldības apmaksāts tulks saziņai ar valsts un pašvaldību instītūcijām

Pašvaldībās, kurās ir liels mazākumtautību iedzīvotāju īpastsvars, nodrošināt pašvaldības apmaksātus tulka pakalpojumus, lai palīdzētu tām fiziskām personām, kuras savu dzīves vietu deklarējušas konkrētās pašvaldības teritorijā, saziņā ar valsts un pašvaldības institūcijām.
-127
0
+112

Diskusijas par vēsturi

Diskusijas par vēsturi televīzijā, piesaistot dažādu, arī pretēju uzskatu vēsturniekus.
-58
0
+195

Bezmaksas krievu valodas kursi

Stipra Latvija sāksies ar gudriem cilvēkiem, kas zina kaimiņu valodas un viņu vajadzības.
-98
0
+229

Piešķirt pilsonību vecākiem-nepilsoņiem, kuru bērni ir naturalizējušies

Piešķirt pilsonību visiem vecākiem-nepilsoņiem, kuru bērni ieguva pilsonību naturalizācijas kārtībā.
-151
0
+206

Zvērests par latviešu valodas aizstāvēšanu

Nepilsoņiem, iegūstot Latvijas pilsonību, jādod zvērests aizsargāt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.
-158
0
+153

Piešķirt pilsonību visiem, kas dzimuši Latvijā pēc 1991.gada

Piešķirt pilsonību visiem tiem bērniem un jauniešiem, kas dzimuši neatkarīgajā Latvijā.
-122
0
+267

Ļaut autoritātēm stiprināt patriotismu sabiedrībā

Pirms referenduma televīzijā un internetā bieži parādās mūsu autoritātes - ne politiķi, bet vienkāršāki ļaudis - mūziķi, sportisti u.c., kuriem tauta vairāk uzticas. Arī turpmāk šie cilvēki varētu stiprināt patriotisko tautas mugurkaulu.
-97
0
+196

Radīt iespēju parakstīt "Labas gribas manifestu" elektroniski

Valsts prezidents, Juris Rubenis, Renārs Kaupers, Marija Naumova un daudzi citi sabiedrībā zināmi cilvēki ir aicinājuši mūs katru parakstīt Labas gribas manifestu, ar ko katrs parakstītājs apņemamies darīt visu, lai samierinātu cilvēkus, radītu lielāku savstarpēju sapratni un iecietību. Šobrīd manifestu var parakstīt tikai, dodoties uz Prezidenta pili. Bet, lai manifesta mērķis tiktu sasniegts, ir jārod iespēja manifestu parakstīt arī iedzīvotājiem ārpus Rīgas un Latvijas - elektroniski!
-121
0
+293

Piešķirt krievu valodai otrās oficiālās valodas statusu

Piešķirt krievu valodai otrās oficiālās valsts valodas statusu Latvijā.
-433
0
+186

Ieviest akciju "Latvijā dzīvojošo cittautiešu godi un negodi"

Latvijā ir gana daudz valsti un latviešus cienošo cittautiešu, kas ļoti uzcītīgi cenšas, izrāda savu vēlmi integrēties un reāli ar sevi strādā, lai nevienam nebūtu valstiskā līmenī ar viņiem problēmas. Šie cilvēki ir pelnījuši uzslavu un atzinību, kas arī izceltu to, ka ir vērts cienīt valsti, kurā Tu vēlies dzīvot. Savukārt tas ir acīmredzami nožēlojami principa pēc nemācīties valodu un necienīt valsti, un kaut ko vēl gribēt.
-239
0
+165

Jāaizsargā latviešu valoda

Valodas likumam ir jābūt striktam. Apmācība valstī jābūt tikai valsts valodā. Tāpat jārīko bezmaksas kursi bērniem, kuri nemāk Latviešu valodu. Iespējas iegūt darbu, kurš ir saistīts ar saskarsmi ar citiem cilvēkiem, jābūt tikai cilvēkiem ar labām valodas zināšanām, bet nacionālā naida kurināšana jāsoda ar likumu.
-115
0
+526

Regionaluos volūdys statusu latgaļu volūdai

Latgaļu volūdai regionaluos volūdys statusu. Mes ari asom cylvāki i myusim ir dzymtuo volūda krīvu i baltīšu volūdys myusim ir vardarbeigi uzspīstys.
-199
0
+392

Jāmāca nešķirot citus pēc tautības

Jāieliek cilvēkam "pamatos" - jau no bērnības - nešķirot citus pēc to tautības un valodas. Drīzāk jāparāda, cik interesanti ir izzināt citu kultūru un valodu. Pieaugušajiem jādod iespēja apgūt valodu bezmaksas un veicināt sadraudzību starp atšķirīgu tautu cilvēkiem. Es nenicinu krievus vai citus. Man būtu interesanti runāt ar viņiem viņu valodā. Pasākumos jāveido saikne starp šiem cilvēkiem tā, lai viņi nejūtas atstumti... Jābūt draudzīgiem!
-82
0
+589

Latviešu valodas apgūšana sākot no bērnudārza

Vispareizākais ceļš ir bērnudārzi un skolas ar apmācību un sarunvalodu tikai latviešu valodā. Bērnībā valodu mācīšanās padodas visvieglāk. Kā bērns dzīvojot konkrētā vidē iemācās krievu valodu, tā tikpat viegli apmeklējot bērnudārzus kur runā tikai latviski, bērni iemācīsies latviešu valodu un vēlāk problēmu nebūs. Ir grūti piespiest mācīties svešu valodu cilvēkiem, kuri te ir izauguši ar iespēju nekad vietējo valodu nelietot. Integrācijai jāsākas bērnībā, nevis piespiedu kārtā jau esot pieauguš
-110
0
+650

Izveidot pastāvīgu komunikācijas platformu kultūras biedrībām un svinēt kultūru daudzveidību Latvijā

Organizēt platformu, kuras ietvaros Latvijas kultūras biedrības varētu tikties un pārrunāt aktuālus jautājumus, sagatavot priekšlikumus valdībai, arī nosvinēt kultūru daudzveidību Latvijā. Šādiem forumiem būtu jānotiek regulāri.
-123
0
+413

Kopīga sadarbība nevalstiskajās organizācijās

Izveidot fondu, kas atbalstītu kopīgas darbošanās projektus - gan mazus, gan lielus, gan organizāciju, gan iedzīvotāju ierosinātus.
-77
0
+470

Uzticēt integrācijas procesa veicināšanu cilvēkiem, kuri paši veiksmīgi ieintegrējušies

Integrācijas procesu jāparvalda, jāorganizē un jākontrolē tiem cilvēkiem, kam ir sava personīgā pozitīvā integrācijas pieredze, kuri ir īsti Latvijas valsts un tās vērtību patrioti.
-113
0
+608

Paaugstināt pievilcību vidējās izglītības iegūšanai latviešu valodā

Pievilcību var paagstināt, veicinot apmācību kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot pozitīvu attieksmi pret krievu bērniem latviešu skolās.
-134
0
+657

Pilsonība visiem nepilsoņiem - barikāžu aizstāvjiem

Svinīgi piešķirt Latvijas pilsonību visiem barikāžu aizstāvjiem (piemēram, tiem, kas ierakstīja savus vārdus barikāžu muzejā), izņemot tiem, kuri vēlāk pierādīja savu nelojalitāti.
-306
0
+446

Atcelt Valsts valodas centra sodus privātajā biznesā

Darbinieku un darba dēvēju sodīšana par latviešu valodas prasmēm ir represīvs pasākums, kuru ļoti negatīvi uztver mazākumtautības cilvēki. Psiholoģiski sodi veicina negatīvu attieksmi pret latviešu valodu kā tādu. Budžeta līdzekļus, ko pašlaik tērē Valsts valodas centrs, lietderīgāk būtu izmantot valsts apmaksātiem valodas kursiem visiem, kas grib uzlabot savas latviešu valodas zināšanas. Valsts valodas prasmes līmeņu un pakāpju noteikšana likumdošanā ir pārmērīga iejaukšanās privatājā biznes
-429
0
+308

Mācīt saudzīgu attieksmi pret pasauli

Ikvienam jāiemācās nenodarīt sev kaitējumu vai fizisku zaudējumu (šādas tieksmes pastāv arī par spīti pašaizsardzības mehānismam). Tāpat ikvienam saudzīgi jāizturas pret apkārtējo vidi.
-60
0
+684

Vispirms vienotas tiesības, tikai tad vienotas prasības

Cik nereāli tas arī neskanētu, bet LR Pilsonība jābūt visiem cilvēkiem, kas sākot no 1991.gada te ir piedzimuši. Tikai pēc tam ar jaunu spēku jāveicina latviešu valodas un kultūras saglabāšanas politika: televīzijas raidījumi, datorspēles, vasaras nometnes, darbs ar jaunatni, populāru grāmatu tulkojumi latviešu valodā un bilingvāla izglītība.
-198
0
+457

Hулевой вариант гражданства / pilsonības piešķiršana nepilsoņiem

Piešķirt visiem nepilsoņiem pilsonību, kas dzīvoja Latvijā pēc 1990.gada, uz neatkarības atjaunošanu dienu. Pilsonību vajadzētu piešķirt pilnīgi visiem, kuriem bija LPSR izdotas pases un viņu bērniem, jo nevar būt cilvēks nekurienes pilsonis! Aizvainojums par šo faktu ir iemesls, kāpēc viņi arī cīnās.
-527
0
+279

Veidot kopīgu informācijas un kultūras telpu (divu vietā)

Divu informatīvo telpu pastāvēšana ir sabiedrības škelšanās galvenais iemesls. Latvijas valsts vēstījumus atspoguļo latviski vēstošie plašsaziņas līdzekļi, krievu mediji atspoguļo vai nu Saskaņas Centra, vai Krievijas valsts varas pozīciju. Krievvalodīgie nejūt, ka šī ir arī viņu valsts, viņus vairāk saista notikumi Krievijā. Kopīga informācijas telpa sniegtu latviešu un krievu valodā IDENTISKU Latvijas valsts un latviešu mediju informāciju, lai krievvalodīgie Latvijas iedzīvotāji ieietu Latvija
-118
0
+647

Sociālais tīkls / interešu grupa krievvalodīgajiem un cittautiešiem

Sociālais tīkls / interešu grupa (meetups) krievvalodīgajiem un cittautiešiem, kuru biedri organizē dažādus pasākumus, piemēram - kopīgi iet uz kino, koncertiem, uzspēlēt boulingu, slēpot, apmeklēt izstādes, pilsētas svētkus, Dziesmu svētkus, vienkārši satiekas kafejnīcā uz sarunu, utml. Veido jaunu draugu loku. Vietne internetā, kur cilvēki piereģistrējas, apstiprina pasākuma apmeklējumu, dalās atsauksmēm un iesaka jaunus. Informāciju var izvietot latviski, krieviski, angliski.
-359
0
+321

Tiesības iesniegt dokumentus krievu valodā reģionos, kur minoritātes vairāk nekā 1/3 iedzīvotāju

Idejas būtība, ka iedzīvotājiem saskaņā ar likumu ir garantētas tiesības iesniegt iesniegumus valsts un pašvaldību iestādēs krievu valodā tur, kur iedzīvotāju vidū krieviski runājošā minoritāte pārsniedz 1/3.
-518
0
+352

Bezmaksas latviešu valodas kursi

Piedāvāt bezmaksas (vai ar nelielu līdzfinansējumu) latviešu valodas kursus un valodu klubus, kur jebkurš interesents var praktizēt latviešu valodas prasmes.
-117
0
+893

Tiesības nepilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās un pašvaldību referendumos

Piešķirt Latvijas nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās un referendumos, dodot viņiem iespēju ietekmēt lēmumus un attīstību pašvaldībā, kurā viņi dzīvo un maksā nodokļus.
-531
0
+398

Valsts brīvdiena Pareizticīgo Ziemassvētkos

Ieviest valsts brīvdienu Pareizticīgo Ziemassvētkos, lai ļautu tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas svin Ziemassvētkos pēc šī kalendāra, arī mierīgi izbaudīt laiku kopā ar saviem tuvākajiem.
-365
0
+555