Musuvalsts.lv

Ideju vākšanas akcijas

AKCIJA PABEIGTA

Sabiedriskā apspriešana "Kā tikt pie kvalitatīvas un leģitīmas Satversmes preambulas?"

Domnīca PROVIDUS

Viena no Latvijas tuvākā gada nozīmīgākajām tēmām: Satversmes preambulas (ievadvārdu) izstrāde. Preambula ir priekšvārds, ievaddaļa kādam garākam juridiskam tekstam - piemēram, konstitūcijai. Šobrīd Latvijas konstitūcijas preambula skan šādi: "Latvijas tauta savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē ir nolēmusi sev šādu valsts Satversmi". Pēc šīs preambulas seko viss pārējais Satversmes teksts. 

Katra preambula ir atšķirīga. Preambula var būt emocionāla, revolucionārā gara iedvesmota, bet var būt arī sausa, lietišķa. Preambula var būt apjomā ļoti īsa, var būt ļoti gara un kaut kas pa vidu. Tai var būt tikai simboliska nozīme, un preambula var ietekmēt visu konstitūcijas jēgu. Daudzu valstu konstitūcijās preambulas vispār nav!

Latvijas parlaments ir iecerējis izvērst Satversmes preambulu tā, lai šajā tekstā atklātos Latvijas mērķis un pamatvērtības. Taču Latvijas Satversme ir tapusi pirms 90 gadiem. Kā tik senam tekstam uzrakstīt ievadvārdus? Vai vispār vajag?

AKCIJA PABEIGTA

Reemigrācijas atbalsta pasākumu priekšlikumu sabiedriskā apspriešana

Domnīca PROVIDUS

Laikā no 2000. līdz 2011.gada sākumam Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās par aptuveni 300 000 cilvēku. No šī skaita 213 000 iedzīvotāju ir emigrējuši. Galvenie iedzīvotāju emigrācijas iemesli bija zemais atalgojums, ES veco dalībvalstu darba tirgus atvēršana un straujais bezdarba kāpums krīzes laikā. Ņemot vērā negatīvās demogrāfijas tendences, turpmākajos gados darbaspēka pieejamības jautājumi, attīstoties ekonomikai un mainoties tās struktūrai, Latvijā kļūs arvien aktuālāki. Ekonomikas ministrijas izstrādātais izaugsmes mērķa scenārijs paredz, ka līdz 2020.gadam ekonomika augs vidēji par 4-5% gadā, savukārt, pieaugot labklājības līmenim, nākamajā desmitgadē – vidēji par 3-4% gadā. Vienlaikus sagaidāms, ka negatīvās demogrāfijas tendences turpināsies arī nākotnē, kas var kavēt izaugsmi. Pie šāda ekonomikas attīstības scenārija tiek prognozēts, ka ilgtermiņā – līdz 2030.gadam varētu veidoties 120 tūkstoši brīvu darba vietu, kuru aizpildīšanai būs nepieciešams papildu darbaspēks. Mūsu mērķis ir panākt, lai brīvās darbavietas tiktu aizpildītas ar emigrējušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, nevis imigrantiem no citām valstīm.

AKCIJA PABEIGTA

Pilsoņu debates par integrāciju – rezultātu apspriešana

Domnīca PROVIDUS

Pilsoņu debatēs par integrāciju Rīgā, 25.-26.februārī piedalījās 42 pēc nejaušās atlases principiem ielūgti Latvijas iedzīvotāji. Viņi ar profesionālu moderatoru palīdzību, kā arī ekspertu un politiķu iesaistīšanos, meklēja kompromisus un izstrādāja 10 priekšlikumus, kā veidot saliedētāku sabiedrību. Debatēs tika apspriesti arī tie 10 ierosinājumi, kas ieguva vislielāko atbalstu interneta diskusiju platformā Mūsu valsts. No 27.februāra līdz 11.martam ikvienam bija iespēja vērtēt debašu rezultātus, balsojot par vai pret. Balsojuma rezultāti tiks ņemti vērā tālākās diskusijās ar politiķiem, un ekspertiem par iespējām īstenot izstrādātos priekšlikumus. Tā rezultātā vērtējumi un idejas, kā priekšlikumus īstenot, kā arī informācija par jau darīto konkrētajā jomā tiks apkopota īpašā ziņojumā, ko publicēs šā gada septembrī. Šī ir Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS iniciatīva. Plašāka informācija pieejama šeit.

AKCIJA PABEIGTA

Integrācija

Domnīca PROVIDUS

Valdības veidošanas process, parakstu vākšana, lai ieviestu mācības latviešu valodā, kā arī referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu ir Latvijas sabiedrībā veicinājuši spriedzi un palielinājuši bažas par Latvijas nākotni. Mūsu mājas darbs ir meklēt risinājumus un domāt, kā turpmāk dzīvot kopā saliedētākā sabiedrībā, kas savu enerģiju iegulda attīstībā un labklājībā.