Gatis Litvins

Gatis litvins

PROVIDUS asociētais pētnieks kopš 2013.gada. Viņš ir arī Latvijas Notariāta institūta direktors un docents Biznesa augstskolā “Turība”. Agrāk strādājis arī žurnālā “Jurista Vārds” kā tieslietu redaktors. Kopš 2007.gada, kad Gatis sāka darbu PROVIDUS, viņš ir veicis daudzus pētījumus par jautājumiem, kas saistīti ar labu pārvaldību, administratīvo procesu un tiesu sistēmu, piemēram, analizējis Latvijas Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējumu un tiesnešu ētikas, kvalifikācijas un atbildības problēmjautājumus. 2014.gadā viņš ir bijis tieslietu ministra padomnieks tiesu sistēmas attīstības jautājumos.

 

Gatis ieguvis tiesību doktora zinātnes grādu Latvijas Universitātē.

 

Nozīmīgākās publikācijas

 

Gatis Litvins, Valts Kalniņš, Agnese Lešinska u.c. (2013) Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi. Valsts kanceleja. 

 

Gatis Litvins (2013). Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā. PROVIDUS. 

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska (2013). Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. PROVIDUS, Tieslietu ministrijas pasūtījumā.

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sile (2012) Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā, PROVIDUS 

Dem audits

Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits, 2005–2014 82

Demokrātija nav dzīvotspējīga bez demokrātiem, bez cilvēkiem, kas ir pārliecināti, ka ar savu rīcību spēj ietekmēt politiskos procesus sabiedrībā, ir gatavi respektēt citu indivīdu tiesības un ir gatavi uz saprātīgiem kompromisiem, pētījuma ievadā raksta politologs Juris Rozenvalds. Lasi

509580899 3a30e69a77

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā 

Autors:Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt 3 (trīs) Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi attiecībā uz cietušo kompensācijas mehānismu, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai pilnveidotu cietušo kompensāciju mehānismu Latvijā. Lasi

6120560205 f0503a35e8

Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā 

Autors: Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sīle

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt trīs Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi vardarbības risku izvērtēšanā un vardarbības novēršanā ar preventīviem piespiedu līdzekļiem, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai atvieglotu un nodrošinātu preventīvo piespiedu līdzekļu sistēmas izveidi Latvijā. Lasi

634474862 a86579a528%20(1)

Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību 

Autors:Agnese Lešinska, Gatis Litvins, et al

Sociālie uzņēmumi pasaulē ne tikai risina bezdarba problēmas, piedāvājot no darba tirgus izstumtām personām iespēju atgriezties darba tirgū, atgūt vai iegūt aroda prasmes, bet arī novirza savus ienākumus sociālo problēmu tiešai risināšanai. Lasi

Img 3941 800

Korupcijas °C. Augošas vērtības meklējumos. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses izvērtējums 

Autors:Valts Kalniņš, Gatis Litvins

Pētījumā ir aplūkota Latvijas valsts un Rīgas pašvaldības rīcībpolitika attiecībā uz tām piederošajām kapitālsabiedrībām un to pārvaldību. Lasi

Article research

Administratīvā pārkāpuma lietvedība ceļu satiksmē 29

Autors:Gatis Litvins, Kristīne Aperāne

Administratīvā pārkāpuma lietas pēc savas būtības ir pielīdzināmas krimināllietām. Var uzskatīt, ka persona, kurai piemērots administratīvais sods, atrodas salīdzināmos apstākļos ar personu, kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Tādējādi ļoti svarīgi, lai ceļu policijas rīcība atbilst normatīvo aktu noteikumiem, jo tās rīcības rezultātā pasliktinās pie administratīvās atbildības sauktās personas stāvoklis. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Smiltis Eiropas naudas sadales zobratos 

Autors:Gatis Litvins

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai un kur slēpjas korupcijas riski Eiropas Savienības fondu vadības procesā izglītības un zinātnes nozarēs, kā arī uzsvērt galvenās problēmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda vadībā. Vislielākie korupcijas riski ir iespējami projektu pieteikumu vērtēšanas posmā un publisko iepirkumu jomā. Potenciālus riskus radījusi arī ekonomiskā krīze un pētījuma laikā veiktās izglītības sistēmas reformas. Lasi

Img 9198

Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un būvniecības jautājumos 2

Autors:Gatis Litvins, Kristaps Markovskis, Elisabeth von Renner, Sandijs Statkus

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir sagatavojis pētījumu par sabiedrības līdzdalību, teritorijas plānošanā. Lasi

2432980039 6930edb8a5

Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanas un bīvniecības jautājumos 

Autors:Gatis Litvins, Kristaps Markovskis, Elisabeth von Renner, Sandijs Statkus

Līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai pati sabiedrība, kurai vislabāk zināmi vietējie apstākļi, norāda pašvaldībai risinājumu, kas vislabāk atbilstu teritorijas ilgtspējīgas attīstības interesēm.

Lasi

Article research

Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? 137

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Gatis Litvins

Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt visus nozīmīgākos tiesneša kvalifikācijas un darba rezultātu vērtēšanas sistēmas, disciplināratbildības, kā arī ētikas infrastruktūras un tās darbības elementus. Lasi