Gatis Litvins

Gatis litvins

PROVIDUS asociētais pētnieks kopš 2013.gada. Viņš ir arī Latvijas Notariāta institūta direktors un docents Biznesa augstskolā “Turība”. Agrāk strādājis arī žurnālā “Jurista Vārds” kā tieslietu redaktors. Kopš 2007.gada, kad Gatis sāka darbu PROVIDUS, viņš ir veicis daudzus pētījumus par jautājumiem, kas saistīti ar labu pārvaldību, administratīvo procesu un tiesu sistēmu, piemēram, analizējis Latvijas Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējumu un tiesnešu ētikas, kvalifikācijas un atbildības problēmjautājumus. 2014.gadā viņš ir bijis tieslietu ministra padomnieks tiesu sistēmas attīstības jautājumos.

 

Gatis ieguvis tiesību doktora zinātnes grādu Latvijas Universitātē.

 

Nozīmīgākās publikācijas

 

Gatis Litvins, Valts Kalniņš, Agnese Lešinska u.c. (2013) Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi. Valsts kanceleja. 

 

Gatis Litvins (2013). Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību Latvijas kriminālprocesā. PROVIDUS. 

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska (2013). Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā. PROVIDUS, Tieslietu ministrijas pasūtījumā.

 

Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Agnese Lešinska, Sanita Sile (2012) Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā, PROVIDUS 

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Lasi

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Lasi

Article project

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai 

Projekta laikā tiks sagatavots pētījums par cietušo tiesību aizsardzību ikkatrā Projekta dalībnieku dalībvalstī un divās citās valstīs (Lielbritānija un Spānija).

Lasi

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Autors:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Lasi

Article project

Sociālās uzņēmējdarbības koncepts Latvijā 

Autors:Agnese Frīdenberga, Gatis Litvins

Jau vairākus gadus Latvijā ir kļuvis aktuāls jautājums par sociālo uzņēmējdarbību, pretnostatot to komersantiem, un nereti pat pielīdzinot biedrībai un/vai nodibinājumam.

Lasi

Article project

Ceļu policijas lēmumu kvalitātes monitorings 

Autors:Gatis Litvins

Projekta mērķis ir izanalizēt administratīvā pārkāpuma lietvedības kvalitāti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu lietās, tādējādi radot noderīgu izziņas materiālu, kurā konstatētu izplatītākās kļūdas un nepilnības ceļu policijas rīcībā un izdotajos administratīvajos aktos, kā arī sniegtu risinājumus, kuri nākotnē palīdzētu novērst konstatētās problēmas.

Lasi