Capture

Report "Examples of civic involvement in the municipalities of Latvia" 

Author:Providus

The purpose of the report is to identify the most commonly used forms of civic involvement in the municipalities of Latvia, which the municipality and/or the residents have found to be successful and which could encourage both the municipalities and the local communities to seek successful ways for cooperation and involvement in their territories. Read

Thumbnail

Political Participation of Third Country Nationals in Estonia, Latvia and Poland 3

Author:Marija Golubeva

Ziņojumā analizētas trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumi Igaunijā, Latvijā un Polijā. Read

Thumbnail

Inclusion Unaffordable? The Uncertain Fate of Integration Policies in Europe 

Author:Marija Golubeva, Iveta Kažoka et al

Raksti, kas tapuši pēc konferences ‘Inclusion Unaffordable? The Uncertain fate of Integration Policies in Europe'. Read

Article article

Igaunijas pilsoniskās sabiedrības koncepcija 

Author:Providus

2002

Igaunijas pilsoniskās sabiedrības koncepcijas sagatavošanu uzņēmās Igaunijas Bezpeļņas organizāciju tīkls, kas pārstāv nevalstiskās organizācijas Igaunijā. 2002.gada decembrī šo dokumentu apstiprināja Igaunijas parlaments. Šajā dokumentā definēti pilsoniskās sabiedrības (nevalstisko organizāciju un citu pilsonisko apvienību) un valdības institūciju sadarbības pamatprincipi. Koncepcijai jākalpo par pamatu sabiedrības līdzdalībai politiskās dienaskārtības veidošanā un trešā sektora attīstībai Igaunijā.
Read

Article article

Society of Riga in a close up 

Author:Providus

Ziņojums konferencē "Veidojot pilsonisko kultūru Centrālās un Austrumeiropas valstīs",
2001. gada 19. - 21. novembrī
Read