Article research

Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības 1

Author:Marija Golubeva

Pētījumā “Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības” iztirzāta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstu konsultatīvo institūciju un imigrantu dialoga platformu pieredze attiecībā uz struktūras izkārtojumu un institucionalizāciju, pārstāvniecību, līderību, iesaistes mērogu rīcībpolitikas procesos, kā arī mijiedarbības veidiem saskarsmē ar valdību. Read

Tiesraide

Video: Kā mēs to izdarījām 1

Author:Providus

Pētniecisko žurnālistu pieredzes stāsti par nelikumību atklāšanu. Read

Article research

The Ecosystem Approach in Marine Management 1

Author:Andrew Farmer , Laurence Mee , Olivia Langmead , Philip Cooper , Andreas Kannen

Pētījums par2008.gadā pieņemto Eiropas Savienības Jūras stratēģijas direktīvu, kuras mērķis ir uzlabot vides veselību Eiropas reģionālajās jūrās līdz 2020.gadam. Read

Mapping digital media

Mapping Digital Media: Latvia 2

Author:Jānis Juzefovičs

Saskaņā ar šo pētījumu, digitalizācija Latvijā nav vedusi pie augstākas kvalitātes žurnālistikas un nav cēlusi oriģinālsatura vērtību ziņās. Read

Thumbnail

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1

Author:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Pētījums par mediju plurālismu

Read

Thumbnail

Political participation of third country nationals on national and local level: Latvian country report 

Author:Providus

Year: 2011
Organization: Centre for Public Policy PROVIDUS
Funding:  Policy Association for an Open Society, Local Government and Public Service Reform Initiative of Open Society Foundations
Language: English

Read

Thumbnail

Time for Improvement: Obstacles to Political Participation of Immigrants in Estonia, Latvia and Poland 1

Author:Marija Golubeva

Politikas apkopojums analizē trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumus Igaunijā, Latvijā un Polijā, kā arī iekļauj rekomendācijas.

Read

Thumbnail

Corruption °C. The Perpetual Battle: Corruption in the Former Soviet Union and the New EU Members 

Author:Christopher Walker

Pētījums piedāvā dažādu būtisku jautājumu apkopojumu attiecībā uz korupciju, kas tiek novērota bijušajās Padomju Savienības valstīs un jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Read

Article article

The Latvian game changer : uncertain but possible 1

Author:Valts Kalniņš

The decision of the President Valdis Zatlers, on May 28, to initiate the dissolution of the parliament sent shockwaves throughout the Latvian public space. The trigger event was the parliament’s failure to lift the immunity of the MP Ainārs Šlesers in the proposed searching of his place of residence. This Policy Brief gives the background.

Read

Thumbnail

Political Participation of Third Country Nationals in Estonia, Latvia and Poland 3

Author:Marija Golubeva

Ziņojumā analizētas trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumi Igaunijā, Latvijā un Polijā. Read