User profile default
Ilze Dzenovska

Articles
Apelbaum 255x203

Pakalpojums, nevis spēks 

Author:Ilze Dzenovska

Stokholmā ļoti labi panākumi ir laupīšanu un zādzību skaita samazināšanai jaunajos dzīvojamo māju kompleksos, jo policija sadarbojas ar būvniecības firmām, konsultējot par vēlamo apgaismojumu, apstādījumiem, ietvju plānojumu, lai novērstu zādzībām labvēlīgu vidi. Read

Pavpukit 255x203

Kompensācijas noziegumos cietušajiem: ķeksītis vai solidaritāte? 5

Author:Ilze Dzenovska

Gan nepamatoti sašaurinātais cietušo loks, gan niecīgais kompensācijas apmērs ir nozīmīgi trūkumi, kas neļauj šobrīd izveidoto Latvijas valsts kompensācijas modeli vardarbīgos noziegumos cietušajiem atzīt par taisnīgu un samērīgu. Read

S petursdottir 255x203

Islandes veiksme vienotībā 

Author:Ilze Dzenovska

Interesanti, ka Islandē ir procentuāli augstākais sieviešu nodarbinātības līmenis un augstākais dzimstības līmenis Eiropā. Es domāju, ka islandieši atzīst gan sieviešu nozīmi darba tirgū, gan viņu mātes lomu. Read

S petursdottir 255x203

Success of Iceland Lies in Unity 

Author:Ilze Dzenovska

It is interesting that Iceland has the highest percentage of women in the labour market and also has the highest birth rate in Europe. I believe Icelanders recognize the importance of women, both in the labour market, and as mothers. Read

0 diegs ar adatu 255x203

“Vai diegs var stumt adatu?” 12

Author:Ilze Dzenovska

Vai es kā patērētājs esmu gatavs pirkt jebkādiem, arī neētiskiem līdzekļiem reklamētu un pārdotu preci? Vai diskriminējošas reklāmas izdotos izskaust ar vēl stingrākiem aizliegumiem, efektīvāku kontroli, vai jāpaļaujas uz ilglaicīgiem izglītošanas pasākumiem? Read

Glabrink 255x203

Vardarbīgos noziegumos cietušie gaida valsts atbalstu 1

Author:Ilze Dzenovska

Lai garantētu palīdzību vardarbīgos noziegumos cietušajiem, lielākā daļa ES dalībvalstu nodrošina viņiem iespēju saņemt kompensāciju no valsts. Latvijā kompensāciju iespējams saņemt tikai no vainīgā, process ir sarežģīts un bieži beidzas nesekmīgi, taču pavisam drīz situācijai būtu jāmainās. Read

T lynggard 255x203

"Simboliskās iznīdēšanas" iznīdēšana 4

Author:Ilze Dzenovska

Pārmaiņas dzimumu attēlojumā medijos ir iespējamas, ja gan medija vadībai, gan žurnālistiem ir pārliecība, ka tas radīs labāku darba vidi un labāku gala produktu. Vēl noteikti ir jānosprauž konkrēti izmērāmi mērķi, jo ar labiem nodomiem vien nepietiek. Read

Lydia 255x203

Solidaritāte neatnāks vienā naktī 

Author:Ilze Dzenovska

Feminisma vārdam ir negatīva pieskaņa, jo vīrieši jūtas apdraudēti no sievietēm, kas sevi aizstāv. Šobrīd sieviešu kustība ES ļoti bremzējas, un es domāju, ka jaunās dalībvalstis dos tai vajadzīgo grūdienu, jo jums taču ir tik daudz, par ko cīnīties. Read