Janisp 165x152(1)
Jānis Pleps

Mūsdienās cilvēkam ir grūti pateikt par sevi kaut ko, neizmantojot jau tik ierasto sauso un lietišķo CV formu. Tiklīdz par sevi kaut kas ir jāraksta citādā veidā, rodas pārdomas par to, ko par sevi vēlos pateikt un kādā veidā šo informāciju pasniegt.

Šā uzdevuma izpildē manu dzīvi krietni atvieglo internets. Vispasaules tīmeklī, izmantojot google-ošanas metodi, ir iespējams atrast pietiekami daudz sīkas informācijas par mani, lai man šajās rindās nevajadzētu censties padarīt savu dzīves gājumu labāku, nekā tas ir bijis, vai citādi mēģināt radīt pozitīvu iespaidu par sevi.

Ikdienā esmu jurists, kurš specializējas konstitucionālajās tiesībās, un šīs valsts pilsonis, kuram nav vienalga.


Konstitucionālās tiesības ir īpaša tiesību nozare, kas regulē politiskās varas jautājumus. Līdz ar to, izlemjot šai tiesību nozarei piekritīgus jautājumus, bieži vien ar labu juridiskās argumentācijas tehniku ir par maz.

Konstitucionālo tiesību jautājumi ir jautājumi par lēmuma pieņēmēju vērtībām - juridiski korekti un pārliecinoši var pamatot gan lēmumu, kas atbilst demokrātiskas tiesiskas valsts ideāliem, gan lēmumu, kas, slavinot šos ideālus, patiesībā tos demontē, aizstājot ar varas patvaļu un ņirgāšanos par cilvēkiem.

Lēmumu pieņemšana konstitucionālo tiesību jomā prasa ne vien juridiskās argumentācijas prasmes, bet arī demokrātiskas tiesiskas valsts ideālu atzīšanu un drosmi šīs vērtības aizstāvēt.

Ceru, ka kopā mums būs pietiekami daudz laika vērot Latvijas valsts iekārtas un tiesību sistēmas attīstību, to analizēt un kritizēt.

Sejinas 255x203

Satversmes garākais pants 20

Author:Jānis Pleps

Satversmes 72. panta piemērošanas gadījumā Saeima ir zaudējusi kompetenci lemt par strīdus jautājumu, kas pāriet pilsoņu kopumam. Read

Satversme 255x203(2)

Neatliekamība bez pamatojuma — grozījumi drošības iestāžu likumos un Satversme  6

Author:Jānis Pleps

Pieņemot grozījumus drošības iestāžu darbību regulējošajos likumos, Ministru kabinets divkārši ir pārkāpis Satversmes 81. pantu — pirmkārt, tas ir noregulējis jautājumus, kurus Satversme tam neļauj regulēt, un, otrkārt, to izdarījis, nepastāvot neatliekamai vajadzībai. Read

Article article

Senāts un Satversme: vēlēšanu lieta 

Author:Jānis Pleps

Jurista Vārds, 19.12.2006. Read

Article article

Kāda ir tiesībsarga vieta mūsdienu valstī 

Author:Jānis Pleps

Jurista Vārds, 13.12.2006 Read

Bileteni 255x203

Saeimas vēlēšanu rezultāti: kā tos pārsūdzēt? 1

Author:Jānis Pleps

Tā kā Saeimas vēlēšanu pareizības un deputātu pilnvaru pārbaude ir nodota Saeimai, ar likumu nav iespējams šo funkciju nodot citam valsts varas orgānam – tiesai. Principā, lai nodotu šo funkciju, nepieciešami attiecīgi grozījumi Satversmē. Read

Karodzini 255x203

Starptautiskie līgumi: kad tauta var lemt? 2

Author:Jānis Pleps

Vai referendums par robežlīgumu ar Krieviju ir iespējams un būtu jārīko? Jautājumā par tautas tiesībām lemt par starptautiskiem līgumiem parasti citē Satversmes 73.pantu, kas aizliedz šādus referendumus, tomēr šī atsaukšanās ir pārāk vienkāršota. Read

Rupucs 255x203

Samocītā imunitāte: Ulmes negadījums 15

Author:Jānis Pleps

Ja deputātiem patīk lemt par kāda kolēģa vainu vai nevainīgumu, Satversmē var iekļaut impīčmenta procedūru, nosakot, ka deputāti par pārkāpumiem ir atbildīgi parlamenta priekšā. Sods gan tādā gadījumā nebūtu 15 diennaktis administratīvā arestā vai 250 lati, bet amata zaudēšana. Read

Norzim 255x203

Līgumi ar baznīcām: vieglākais ceļš iet pret Satversmi 4

Author:Jānis Pleps

Ar reliģiskajām organizācijām noslēgtos līgumus apstiprinot Saeimā, tie tiks padarīti par normatīvajiem aktiem, kuru iedibināto kārtību valsts vienpusēji vairs nevarēs mainīt, bet tikai ar baznīcu piekrišanu. Reliģiskās organizācijas tādējādi iegūs likumdošanas tiesības, ko Satversme tām neparedz. Read

Medved 255x203

Vairāk varas tautai – vai diktatūra? 11

Author:Edgars Pastars, Jānis Pleps

Latvijas konstitucionālo tiesību zinātne un prakse pārsteidzoši vienprātīgi atzīst, ka pašreizējais Saeimas atlaišanas regulējums ir neefektīvs. Tāpēc jāatrisina divas problēmas – jāmaina prezidenta loma Saeimas atlaišanā un tiesības to ierosināt jādod arī tautai. Read

Aizliegt 255x203

Kādēļ vēlētājam jāliedz satikt deputātu? 9

Author:Jānis Pleps, Edgars Pastars

Ieskats senu demokrātiju un kaimiņvalstu praksē attiecībā uz sapulču regulējumu demonstrē, ka mūsu valstī jāatmet pārspīlētās policejiskās metodes, jo pēdējā pusgadsimtā paplašinājusies nevis indivīdu brīvība, bet gan iestāžu tiesības to aprobežot. Read