Janisp 165x152(1)
Jānis Pleps

Mūsdienās cilvēkam ir grūti pateikt par sevi kaut ko, neizmantojot jau tik ierasto sauso un lietišķo CV formu. Tiklīdz par sevi kaut kas ir jāraksta citādā veidā, rodas pārdomas par to, ko par sevi vēlos pateikt un kādā veidā šo informāciju pasniegt.

Šā uzdevuma izpildē manu dzīvi krietni atvieglo internets. Vispasaules tīmeklī, izmantojot google-ošanas metodi, ir iespējams atrast pietiekami daudz sīkas informācijas par mani, lai man šajās rindās nevajadzētu censties padarīt savu dzīves gājumu labāku, nekā tas ir bijis, vai citādi mēģināt radīt pozitīvu iespaidu par sevi.

Ikdienā esmu jurists, kurš specializējas konstitucionālajās tiesībās, un šīs valsts pilsonis, kuram nav vienalga.


Konstitucionālās tiesības ir īpaša tiesību nozare, kas regulē politiskās varas jautājumus. Līdz ar to, izlemjot šai tiesību nozarei piekritīgus jautājumus, bieži vien ar labu juridiskās argumentācijas tehniku ir par maz.

Konstitucionālo tiesību jautājumi ir jautājumi par lēmuma pieņēmēju vērtībām - juridiski korekti un pārliecinoši var pamatot gan lēmumu, kas atbilst demokrātiskas tiesiskas valsts ideāliem, gan lēmumu, kas, slavinot šos ideālus, patiesībā tos demontē, aizstājot ar varas patvaļu un ņirgāšanos par cilvēkiem.

Lēmumu pieņemšana konstitucionālo tiesību jomā prasa ne vien juridiskās argumentācijas prasmes, bet arī demokrātiskas tiesiskas valsts ideālu atzīšanu un drosmi šīs vērtības aizstāvēt.

Ceru, ka kopā mums būs pietiekami daudz laika vērot Latvijas valsts iekārtas un tiesību sistēmas attīstību, to analizēt un kritizēt.

Janisp 165x152(1)

Amata zaudēšanas risks 7

Author:Jānis Pleps

Satversmes 50. pantā ietvertajā nosacījumā, ka Valsts prezidents zaudē savu amatu, „ja tautas nobalsošanā vairāk nekā puse no nodotām balsīm izsakās pret Saeimas atlaišanu”, tradicionāli ir saskatīts iemesls, kādēļ Latvijas valsts iekārtā neviens Valsts prezidents nav rosinājis Saeimas atlaišanu. Read

Janisp 165x152(1)

Pareizs lēmums 1

Author:Jānis Pleps

Šonedēļ Saeimas apakškomisija, kas strādā ar Satversmes grozījumiem, šķiet pieņēmusi ļoti pareizu lēmumu. Par to, ka grozījumi par Saeimas atlaišanu stāsies spēkā tikai ar jaunās Saeimas sanākšanu. Read

Janisp 165x152(1)

Sazvērestības teorija 6

Author:Jānis Pleps

Pēdējā gada laikā ir notikušas trīs tautas nobalsošanas, un visas šīs nobalsošanas ir notikušas vasaras mēnešos. Read

Janisp 165x152(1)

Interesantas domas 3

Author:Jānis Pleps

Tautas nobalsošanu kontekstā ierasts ir tas, ka atsevišķi politiķi aicina vēlētājus nepiedalīties tautas nobalsošanā. Šāds aicinājums ir vērsts uz to, lai mēģinātu panākt kvoruma neesamību tautas nobalsošanā. Read

Janisp 165x152(1)

Jautājums 7

Author:Jānis Pleps

Gruzijas un Krievijas konflikta gadījumā rodas tikai viens jautājums: kur ir mūsu valsts prezidents? Read

Janisp 165x152(1)

Vai nepietiekams kvorums 5

Author:Jānis Pleps

Nule notikušajā tautas nobalsošanā viens no argumentiem, kādēļ parasti tika kritizēts Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības sagatavotais Satversmes grozījumu projekts, bija tajā paredzētais kvorums un balsu vairākums, kas nepieciešams, lai Saeima tiktu uzskatīta par atsauktu. Read

Janisp 165x152(1)

Vai var grozīt Satversmi? 21

Author:Jānis Pleps

Šodiena pagājusi Satversmes grozīšanas ēnā. Valsts prezidents ir aicinājis piešķirt pilsoņu kopumam tiesības rosināt Saeimas atlaišanu, Saeima izveidojusi sevišķu komisiju redakciju izstrādāšanai. Read

Baseins 255x203

Saeimas atlaišana: pagātnes padomi 24

Author:Jānis Pleps

Mūsdienu diskusijas par tautas tiesībām rosināt Saeimas atlaišanu atgādina starpkaru perioda valstsvīru un juristu argumentus. Bet ir viena būtiska atšķirība — toreiz diskusija notika parlamentā un zinātnieku rakstos, bet šodien iespēja izlemt šo jautājumu tiek dota ikvienam pilsonim. Read

Janisp 165x152(1)

Pazudušais prezidents 9

Author:Jānis Pleps

Latvijas demokrātijas likteņiem pēc 15.maija apvērsuma ir salīdzinoši maz veltīts uzmanības. Ir gan labi vēsturnieku pētījumi, taču plašsaziņas līdzekļos tā īstā un vienīgā Latvija droši vien lielā mērā paliek 15.maija Latvija. Read

Janisp 165x152(1)

Protesta paraksti un laime 11

Author:Jānis Pleps

Šodiena paiet it kā pārtraukums starp diviem puslaikiem. Viena parakstu vākšana par Saeimas atlaišanu ir noslēgusies, otra - par pensijām - sākas tikai rīt. Read