Janisp 165x152(1)
Jānis Pleps

Mūsdienās cilvēkam ir grūti pateikt par sevi kaut ko, neizmantojot jau tik ierasto sauso un lietišķo CV formu. Tiklīdz par sevi kaut kas ir jāraksta citādā veidā, rodas pārdomas par to, ko par sevi vēlos pateikt un kādā veidā šo informāciju pasniegt.

Šā uzdevuma izpildē manu dzīvi krietni atvieglo internets. Vispasaules tīmeklī, izmantojot google-ošanas metodi, ir iespējams atrast pietiekami daudz sīkas informācijas par mani, lai man šajās rindās nevajadzētu censties padarīt savu dzīves gājumu labāku, nekā tas ir bijis, vai citādi mēģināt radīt pozitīvu iespaidu par sevi.

Ikdienā esmu jurists, kurš specializējas konstitucionālajās tiesībās, un šīs valsts pilsonis, kuram nav vienalga.


Konstitucionālās tiesības ir īpaša tiesību nozare, kas regulē politiskās varas jautājumus. Līdz ar to, izlemjot šai tiesību nozarei piekritīgus jautājumus, bieži vien ar labu juridiskās argumentācijas tehniku ir par maz.

Konstitucionālo tiesību jautājumi ir jautājumi par lēmuma pieņēmēju vērtībām - juridiski korekti un pārliecinoši var pamatot gan lēmumu, kas atbilst demokrātiskas tiesiskas valsts ideāliem, gan lēmumu, kas, slavinot šos ideālus, patiesībā tos demontē, aizstājot ar varas patvaļu un ņirgāšanos par cilvēkiem.

Lēmumu pieņemšana konstitucionālo tiesību jomā prasa ne vien juridiskās argumentācijas prasmes, bet arī demokrātiskas tiesiskas valsts ideālu atzīšanu un drosmi šīs vērtības aizstāvēt.

Ceru, ka kopā mums būs pietiekami daudz laika vērot Latvijas valsts iekārtas un tiesību sistēmas attīstību, to analizēt un kritizēt.

Kenny 255x203

Tiesības uz tiesībsargu 20

Author:Jānis Pleps, Edgars Pastars

Ja Tiesībsarga birojs ir nonācis uz strukturālo reformu altāra, būtu muļķīgi to upurēt hipotētiska ietaupījuma labad. Prātīgāk ir finanšu trūkumu izmantot, lai beidzot dotu grūdienu pārmaiņām šajā institūcijā. Read

Janisp 165x152(1)

Izņēmuma stāvoklis 9

Author:Jānis Pleps

Pēdējā laikā jaušams arvien lielāks nogurums no ikdienā jau tik ierastās atsauces uz ekonomisko krīzi. Nedrošības vietā biežāk parādās jautājums par to, ar kādu aktu tad ir konstatēta krīzes iestāšanās un vai tad kaut kas esot mainījies, lai varētu runāt par atkāpēm no ikdienas ieražām. Read

Janisp 165x152(1)

Latgales separātisma renesanse 19

Author:Jānis Pleps

Pēdējā laikā arvien pierastākas šķiet Latgales pārstāvju uzvaras dažādos konkursos, kā arī lielā klausītāju atsaucība, kas pavada straujo latgaliešu mūzikas attīstību. Tāpat Latgalei vērā ņemamu politisko reveransu veltījis Valsts prezidents Read

Janisp 165x152(1)

Priekšsēdētājs runā 9

Author:Jānis Pleps

Jau vairākus mēnešus turpinās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra publiska saruna ar politiķiem par Satversmes piemērošanu krīzes apstākļos. Read

Galavards

Neērtais galavārds - tiesnešiem 15

Author:Jānis Pleps

Valsts pārvaldei nevajadzētu sarežģītās lietās vairīties no šķietami nepopulāru lēmumu pieņemšanas, atstājot atbildības smago nastu tiesas ziņā. Tiesneši var izlemt gandrīz neierobežotu jautājumu skaitu, taču tiesneši nespēj nodrošināt sabiedrībā toleranci, savstarpēju cieņu un iecietību, kā arī respektu pret atšķirīgiem viedokļiem. Read

Janisp 165x152(1)

Politiskās piederības maiņa un mandāts 8

Author:Jānis Pleps

Valsts prezidents savā 2009. gada 14. janvāra uzrunā, kas plašsaziņas līdzekļos jau izpelnījusies ultimāta apzīmējumu, runāja arī par nepieciešamību grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, minot arī konkrētus priekšlikumus. Read

Janisp 165x152(1)

Personību konflikts konstitucionālo tiesību kontekstā 3

Author:Jānis Pleps

Latvijas valsts konstitucionālās noformēšanas posmā liela loma bija politiķu savstarpējām simpātijām vai tieši pretēji - antipātijām. Daudzu būtisku konstitucionālo tiesību prakses jautājumu izlemšanu izšķīra Jāņa Čakstes un Kārļa Ulmaņa personību sadursme. Read

Janisp 165x152(1)

Satversmes 115. pants 6

Author:Jānis Pleps

5. decembrī Satversmes tiesa rīkoja starptautisku konfereni "Latvijas Republikas Satversmes 8.nodaļai “Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas". Read

Janisp 165x152(1)

Vai dokumentus var rakstīt latgaliski 8

Author:Jānis Pleps

Satversmes tiesa savos spriedumos parasti sniedz Satversmes vai citas tiesību normas interpretāciju, proti, sprieduma secinājumu daļā Satversmes tiesa, izmantojot tiesību normu iztulkošanas metodes un savus secinājumus pamatojot, sniedz konstatējumu par tiesību normas saturu un tvērumu. Read

Janisp 165x152(1)

Nozīmīga kongresa runa 1

Author:Jānis Pleps

Politisko partiju kongresos parasti tiek teiktas runas par daudziem un dažādiem jautājumiem. Dažkārt politiķi šajās runās vērtē arī Satversmes un konstitucionālās politikas jautājumus. Šādā kontekstā neapšaubāmi nozīmīga un spoža bija Kristiānas Lībanes-Šķēles runa Tautas partijas kongresā. Read