Providus logo krasains
Providus


Articles
Screening

Migration Matters Video Screening: Are you part of the "us" or the "them"? 

Author:Providus

We're excited to invite you to MigrationMatters first ever screening in Latvia, featuring videos from their newest online course "Rethinking 'Us' & 'Them': Integration and Diversity in Europe", which examines questions such as: "How do we make integration work?", "Why is talking about identity so complicated?", and "How can we learn diversity?". Read

Screening

Migration Matters video prezentācija: Vai Tu esi daļa no "mums" vai no "viņiem"? 

Author:Providus

Priecāsimies par Tavu dalību pirmajā Migration Matters video prezentācijā Latvijā, kur tiks rādīti video no jaunākā tiešsaistes kursa "Pārdomājot 'Mūs' & 'Viņus': Integrācija un dažādība Eiropā", kurā aplūkoti šādi jautājumi: "Kā veicināt integrāciju?", "Kāpēc ir tik grūti runāt par identitāti?", un "Kā varam izprast un apgūt dažādību?".
Read

Crowded

Pētījums "Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana" 

Author:Providus

Publicēts 2017.gada ekspertu ziņojums "Vienojošas nacionālās identitātes un Latvijas kultūrtelpas nostiprināšana. Priekšlikumi sabiedrības integrācijas politikas plānam 2019.-2025.gadam".
Read

Migration matters

Aicinām skolotājus pieteikties dalībai seminārā "Migrācijas vizualizācija" 

Author:Providus

Mūsdienu pasaulē migrācijas procesi kļūst arvien sarežģītāki, tāpēc ir svarīgi izprast šo procesu nozīmi sabiedrībā un ar šiem komplicētajiem migrācijas jautājumiem iepazīstināt skolu jauniešus. Read

Karogs

Eiroskepse – kas ir tās iemesli un kā to mazināt? 

Author:Providus

2017.gada rudenī sabiedriskās organizācijas un augstskolas sešās Eiropas Savienības dalībvalstīs (Austrija, Bulgārija, Latvija, Slovākija, Ungārija, Vācija) rīkoja diskusijas ar reģionu iedzīvotājiem par eiroskepsi – tās iemesliem un dažādajām izpausmēm. Read

Petijumi

Valsts pārvaldes pasūtītie pētījumi: problēmu un risinājumu karte  

Author:Providus

2017.gada 7.decembrī domnīca Providus organizēja slēgtu diskusiju par problēmām attiecībā uz valsts pārvaldes pasūtītajiem pētījumiem. Diskusijā piedalījās 23 dalībnieki, pārstāvot gan valsts iestādes, gan pētniecības organizācijas. Diskusijas uzdevums – identificēt (kartēt) galvenās ar valsts pasūtītajiem pētījumiem saistītās problēmas un sākt meklēt veidus, kā tās risināt. Read

Pexels photo 398532 (3)

Ideju apkopojums: kā veicināt aktīvāku pilsonisko līdzdalību? 

Author:Providus

Diskusiju apkopojums no konferences “Labā prakse pilsoniskās līdzdalības veicināšanai Baltijas jūras reģionā”. Read

Pexels photo 398532 (2)

Summary of Ideas: how to Facilitate Citizen Engagement? 

Author:Providus

Summary of ideas from the regional conference "Best practices of citizen engagement in the Baltic Sea region". Read

Atzinums

PROVIDUS atzinums par Eiropas politisko partiju un fondu finansēšanu 

Author:Providus

Providus atzinums sākotnējai nacionālajai pozīcijai par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu. Read

Atzinums

PROVIDUS atzinums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 

Author:Providus

PROVIDUS atzinums sākotnējai pozīcijai par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Read