Providus logo krasains
Providus


Articles
Article research

Bērns uz ielas 

Author:A.Vilciņa, A.Vilks, T.Lāce, I.Lukašinska, A.Strušus, G.Okuņkova, I.Trapše

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2000. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Diena lv logotips s

Akači cilvēktiesību purvā 

Author:Providus

Diena, 26. 04. 2001.
Rubrika: 1. lpp.
Read

Article research

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. 3. posma rezultāti Ekspertu aptauja 1998.g 

Author:Brigita Zepa (projekta vadītāja), Inese Ozoliņa, Liene Čaplinska

Ekspertu aptauja. Ekspertu aptaujas mērķis bija iegūt informāciju sabiedrības integrācijas programmas izstrādei. Aptaujāti 60 eksperti, tostarp Saeimas pārstāvji, Saeimā nepārstāvēto partiju locekļi, izpildvaras un sabiedrisko saziņas līdzekļu pārstāvji, zinātnisko un pētniecisko organizāciju pārstāvji, kultūras biedrību un izglītības sistēmas darbinieki. Read

Article research

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību 1. un 2. posma rezultāti 1997./1998.g 

Author:Brigita Zepa (projekta vadītāja)

Fokusa grupu diskusijas 1997.g. augusts. Grupu diskusijās piedalījās 47 cilvēki, kas veidoja divas pilsoņu, trīs nepilsoņu un vienu valodas speciālistu grupu. Read

Article research

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību Latvija iedzīvotāju aptauja 2000./2001.g 

Author:Brigita Zepa (projekta vadītāja), Inese Šūpule, Inguna Peņķe, Evija Kļave un Jolanta Krišāne

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. Latvija iedzīvotāju aptauja. 2000./2001.g Read

Article research

Valodas loma reģiona attīstībā 

Author:Svetlana Djačkova

Maģistra pētījums tika veikts ar Latviešu valodas apguves valsts programmas un LU Filozofijas un socioloģijas institūta atbalstu. Read

Article research

Jaunpilsoņu aptauja 1

Author:Brigita Zepa (projekta vadītāja)

2001.gada pavasarī tika aptaujāti jaunpilsoņi - cilvēki, kas Latvijas pilsonību ieguvuši naturalizācijas kārtībā laikā no 1995.gada līdz 2001.gadam. Read

Article research

Latvijas valodas politikas analīze: ekonomiskie aspekti 

Author:Ina Druviete, Daiga Baltaiskalna, Vineta Ernstsone, Vineta Poriņa

Šīs politikas analīzes mērķis ir izstrādāt Latvijas valodas politikas modeli, ņemot vērā valodu ekonomisko vērtību, kā arī ekonomiskās globalizācijas un Eiropas multikulturālisma apstākļus. Read