Providus logo krasains
Providus


Articles
Article research

Policy decision making process in Latvia 

Author:-

ABSTRACT

The goal of the research is to improve the process of policymaking, thereby contributing to a stable and sustainable development of the state and society. The authors used World Bank methodology to analyse the processes of decision making, implementation and actualisation in the Cabinet and Saeima (the Parliament) and drew a closer focus on four case studies of state policy.
Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 1997. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 1998. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2000. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Dzimums un tautas attīstība Latvijā 

Author:Astrīda Neimane

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Publikācijas mērķis ir atspoguļot dzimumu līdztiesības jautājumu būtisko nozīmi Latvijas sabiedrības attīstībā.
Read

Article research

Cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības 

Author:Invalīdu un viņu draugu apvienībā "APEIRONS"

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Ielu bērni Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā. Viņu seksuālā uzvedība un atkarības vielu lietošana 

Author:Gita Gaņģe, Inese Šūpule, Artūrs Vāvere, Jānis Caunītis

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 1999. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMU ANOTĀCIJA

Valsts Cilvēktiesību biroja Ziņojumā, saskaņā ar likumu "Par valsts cilvēktiesību biroju", Birojs sniedz pārskatu par savu darbu 1999. gadā.
Read

Article research

Bērns uz ielas 

Author:A.Vilciņa, A.Vilks, T.Lāce, I.Lukašinska, A.Strušus, G.Okuņkova, I.Trapše

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read