Providus logo krasains
Providus


Articles
Article research

Pirmsiestāšanās procesa ES monitorings: tiesu varas neatkarība 

Author:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Atvērtās sabiedrības institūta Pirmsiestāšanās ES monitoringa programma piedāvā neatkarīgu analīzi par 10 kandidātvalstu atbilstību dalības politiskajiem jeb Kopenhāgenas kritērijiem. Ziņojumus izstrādājuši neatkarīgi eksperti vai organizācijas katrā no kandidātvalstīm, balstoties uz metodoloģiju, ko institūts veidojis ar starptautiskas konsultatīvas padomes palīdzību. Katru ziņojumu projekta stadijā recenzējuši attiecīgās valsts eksperti un konsultatīvā padome.
Read

Article article

Latvijā reģistrētās musulmaņu draudzes 

Author:Providus

[Tieslietu ministrijas informācija] Read

Article research

Ienācēji no tālienes 

Author:Valters Ščerbinskis

Pētījuma "Ienācēji no tālienes" autors ir vēsturnieks Valters Ščerbinskis. Read

Article research

Tauvas joslas tiesiskais statuss 5

Author:Ilma Čepāne, Silvija Meiere

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Slēptās reklāmas monitorings Latvijas televīzijas kanālos 

Author:Rihards Bērugs, Aigars Vītols, Kristīne Šenberga, Anna Požogina, Sandra Martinsone, Andrejs Hāns, Māris Bērziņš, Karlīna Bākule

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Televīzijas raidorganizāciju darbība 2001.gada 11.marta pašvaldību vēlēšanu laikā 

Author:A.Runcis (vad.), A.Balode, O.Balodis, T.Boguševiča, A.Burčiks, J.Dubrovskis, R.Konovaļenko, J.Radus, J.Upmalis

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Logo fons

Monitoring of hidden advertising on Latvian TV channels 1

Author:Richard Baerug, Aigars Vitols, Kristine Senberga, Anna Pozogina, Sandra Martinsone, Andrejs Hans, Maris Berzins, Karlina Bakule

ABSTRACT

The research was carried out within the framework of the "Transparency in the financing of political parties” project implemented by Transparency International Latvia "Delna" and the Soros Foundation.
Read

Article research

Activities of broadcasting channels during the municipal elections of 11 March 2001 

Author:A.Runcis, A.Balode, O.Balodis, T.Bogusevica, A.Burciks, J.Dubrovskis, R.Konovalenko, J.Radus, J.Upmalis

ABSTRACT

The subject of the research was the monitoring and evaluation of the programmes of various TV channels with respect to the amount of pre-election agitation, its objectivity and aptness.
Read

Logo fons

Latvijas Žurnālistu savienības Ētikas kodekss 

Author:Providus

Pieņemts Latvijas Žurnālistu savienības konferencē 1992. gada 28. aprīlī Read