Providus logo krasains
Providus


Articles
Article article

Jelgavas domes 2001. un 2002.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas salīdzinājums 

Author:Providus

Jelgavas domes 2001. un 2002.gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas salīdzinājums Read

Article research

Tiesu sistēmas informācijas caurredzamība 

Author:-

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Eiropas Savienības Phare palīdzības projekta ietvaros ES un Latvijas eksperti sagatavoja pētījumu par tiesu informācijas caurredzamību Latvijā. Projekta mērķis ir, veicinot tiesu sistēmas caurredzamību un informācijas atklātību, samazināt potenciālos korupcijas riska faktorus.
Read

Article article

Politikas ietekmes novērtēšanas sistēmas stiprināšana Latvijā 

Author:Providus

Valsts kancelejas un Apvienoto Nāciju Attīstības programmas projekta Politikas ietekmes novērtēšanas sistēmas stiprināšana Latvijā mērķis ir popularizēt ex-ante and ex-post novērtēšanas metožu ideju valsts pārvaldes darbinieku vidū, attīstīt politikas novērtēšanas sistēmu Latvijā un apmācīt valsts pārvaldes darbiniekus dažādu politikas novērtēšanas metožu izmantošanā. Read

Article research

ASV Valsts departamenta ziņojums par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, 2001 

Author:Providus

ASV Valsts departamenta ziņojums par cilvēktiesību stāvokli Latvijā, 2001 Read

Article research

ES paplašināšanās ietekme uz kandidātvalstu lauksaimniecības tirgu un ienākumiem 

Author:Providus

Eiropas Komisijas publiskotais pētījums ES paplašināšanās ietekme uz kandidātvalstu lauksaimniecības tirgu un ienākumiem (Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEECs) secina, ka dalība ES būtiski uzlabos kandidātvalstu lauksaimnieku stāvokli, neradot būtiskus tirgus kropļojumus paplašinātajā Eiropas Savienībā. Read

Article research

Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā 

Author:Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centrs

ZIŅOJUMA ANOTĀCIJA Read

Article article

Budžeta līdzekļi Katalonijas valodas politikas realizācijai 

Author:Providus

Budžeta līdzekļi Katalonijas valodas politikas realizācijai Read

Article article

Partiju finansu deklarācijas 

Author:Providus

Latvijā reģistrētām politiskajām organizācijām ik gadu līdz 1.martam ir jāsniedz Tieslietu ministrijai pārskats par finansiālo darbību iepriekšējā gadā. Šādu kārtību likums nosaka kopš 1995.gada. Read