Providus logo krasains
Providus


Articles
Article article

LR kārtējais ziņojums par 1965.gada Konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi LR laika posmā no 1998.gada līdz 2002.gadam 

Author:Providus

1965.gada konvencija par jebkura veida rasu diskriminācijas izskaušanu Latvijai ir saistoša kopš 1992.gada 14.maija. Konvencija paredz Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas izveidi, kuras uzdevums ir izskatīt dalībvalstu iesniegtos ziņojumus par konvencijas izpildi, kā arī sniegt ieteikumus, lai veicinātu konvencijas principu ieviešanu visās konvencijas dalībvalstīs. Read

Velesanas 255x203

Atbildīga pārvalde pret slepenu politiku 

Author:Providus

Lai gan pilsoniskā sabiedrība attīstās, vispārējā neuzticība politikai un demokrātiskas līdzdalības prasmju trūkums pagaidām ir novedis pie nepietiekama Latvijas sabiedrības pieprasījuma pēc atbildīgas valdīšanas. Read

Article article

Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation 

Author:Providus

S. Coleman un J. Gøtze ziņojums Read

Article article

Latvijas nacionālais ziņojums "RIO + 10" ANO Vides un attīstības konferencei Johannesburgā 

Author:Providus

Projekts pieņemts MK sēdē 2002. gada 143. augustā (MK rīkojums Nr. 435, 15.08.2002) Read

Logo fons

Projekts "Noteikumi par plaģiātismu LU Sociālo Zinātņu fakultātes" 

Author:Providus

Publicējam sabiedrības par atklātību Delna pētnieka Klāva Sedlenieka izstrādātos Noteikumus par plaģiātismu, kas definē plaģiātismu studiju procesā un nosaka procedūru šādu tā sodīšanai. Šis projekts tiek apspriests un izvērtēts Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē un debašu gaitā var tikt mainīts. Noteikumi ir radīti, lai veicinātu godīgumu akadēmiskajā vidē un sekmētu augstākās izglītības kvalitāti. Read

Article research

Publiskās atbildības procedūras Latvijas politikā. Priekšziņojums 

Author:Tālis Tisenkopfs, Valts Kalniņš

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Public Accountability Procedures in Politics in Latvia. Preliminary Report 

Author:Talis Tisenkopfs, Valts Kalnins

ABSTRACT

This report was prepared within the framework of the project "Researching Public Accountability Procedures in Different European Contexts" financed by the European Commission. The purpose of the report is to describe and analyze the situation with regard to public accountability procedures in Latvia.
Read

Tumsaiela 255x203

Gulošie policisti gaida savu kārtu... 2

Author:Providus

Jelgavas dome aizvadītajā gadā atvērusi maku, lai uzlabotu veselības aprūpi pilsētā un plānotu sporta dzīves attīstību, taču joprojām nav izdevies novākt bīstamos graustus un jelgavnieki sūdzas par tumšajām ielām. Read

Article article

Jelgavas domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Author:Providus

Partiju solītais pirms vēlēšanām (kopsavilkums) Read

Article article

Ziedo grausti 

Author:Providus

Diena, 27.03.2002. Read