Providus logo krasains
Providus


Articles
Tvtornis 255x203

Vai gribam labu televīziju Latvijā? 6

Author:Providus

Pašreizējais Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas finansējuma apjoms un veids nenodrošina kvalitatīvas sabiedriskās apraides izveidi Latvijā. Sabiedriskās apraides finansēšanai Latvijā pašreizējos apstākļos optimāls, šķiet, būtu fiksēts procents no valsts budžeta kopapjoma. Read

Article article

Daugavpils domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Author:Providus

Koalīcijas partiju solītais pirms vēlēšanām Daugavpilī Read

Article article

Daugavpils pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam 

Author:Providus

Daugavpils pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam Read

Article article

Ekspertu grupas ziņojums par deputātu kandidātiem izvirzītās prasības – dokumentāli apliecināt valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē – atbilstību Latvijas Republikas Satversmei 

Author:Providus

2001.gada 6.decembrī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga izteica aicinājumu[1] ekspertiem cilvēktiesību un starptautisko tiesību jomā līdz 2002.gada janvāra vidum sagatavot un iesniegt viņai juridisku vērtējumu par to, kā Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme), likumiem un likumdevēja ratificētajiem starptautiskajiem līgumiem atbilst Saeimas vēlēšanu un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumos ietvertā prasība deputātu kandidātiem (kuri nav beiguši latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā) apliecināt savas valsts valodas zināšanas augstākajā (trešajā) līmenī. Read

Logo fons

A Reflection of the Shortcomings in Legislation on Party Financing in the 2001 Finance Declarations 

Author:Lolita Cigane

ABSTRACT

Political parties submitted reports for 2001 on 1 March 2002. Municipal elections took place on 11 March 2001, but information on who contributed to political parties was only disclosed to the public one year later. Further, the submitted financial reports do not provide a clear picture of political parties' expenditures before and after the municipal elections. These declarations once again confirm that the existing legislation on political party financing does not allow society to obtain clear and current information on the income and expenditures of political parties.
Read

Article article

Liepājas domē iekļuvušo partiju priekšvēlēšanu programmas 

Author:Providus

Liepājas domē ievēlēto partiju priekšvēlēšanu solījumu kopsavilkums Read

Article article

Liepājas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam 

Author:Providus

Liepājas pamatbudžeta izdevumu struktūra 2001.un 2002.gadam Read

Article article

Valsts pārvaldes institūciju 2001.gadā pasūtīto pētījumu rezultātu izvērtējums (analīze) 

Author:Providus

IZM sagatavotais pārskats par 2001. gadā valsts pārvaldes institūciju pasūtītajiem pētījumiem Read