User profile default
Ieva Strode
Articles
Grafiks.gif

FAQ - Sabiedriskās domas pētījumi vēlēšanu kontekstā 2

Author:Marta Herca, Iveta Kažoka, Ieva Strode

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par partiju reitingu veidošanu sabiedriskās domas pētījumu centros sniedza Ieva Strode, Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS Sociāli politisko pētījumu projektu direktore. Read

Krans 255x203(2)

Zemledus protests 1

Author:Ieva Strode

Ekonomiskā spriedze ir pietiekami augsta, lai, sapulcinot pietiekami lielu skaitu cilvēku, aktivitātes varētu pavērsties citā virzienā. Tāpēc īpaši aktuāls ir jautājums, kas un kā uzrunās dusmīgos iedzīvotājus pirms parlamenta vēlēšanām. Read

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada pirmais pusgads 

Author:Indra Dedze, Diāna Kurpniece, Juris Rozenvalds, Ieva Strode

Šajā izlaidumā profesors Juris Rozenvalds plašākā eiropeizācijas un demokratizācijas kontekstā parāda, ka attieksmē pret vairākiem demokrātijai svarīgiem jautājumiem Latvijas iedzīvotājiem raksturīgā politiskā kultūra ir salīdzinoši tuva tādām postpadomju valstīm kā Ukraina un Gruzija, kur demokrātiskās institūcijas ir ievērojami vājākas nekā pie mums. Read

Cilveki 255x203(2)

Patriotismi Latvijā 11

Author:Ilona Kunda, Ieva Strode

Ilgtermiņā būtu noderīgi diskutēt par patriotisma saturu, noraidot vienas pareizās versijas esamību. Read

Article research

Tolerances jautājumi skolā 27

Author:Ivars Austers, Marija Golubeva, Ieva Strode

Darbs tiecas izpētīt pastāvošās skolotāju attieksmes pret dzīvi un skolēniem, konstatēt tajās cieņas un tolerances potenciālu un akcentēt labo praksi un pedagoģijas zinātnieku ieteikumus. Read

Article research

Skolotāju tolerances barometrs 

Author:Marija Golubeva, Ivars Austers, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtētas skolotāju attieksmes pret tolerances audzināšanu skolā un pret pašu skolotāju lomu tolerances veicināšanā.

Read

Article research

Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs 

Author:Ivars Austers, Marija Golubeva, Maksims Kovaļenko, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtēta latviešu skolu spēja nodrošināt saviem audzēkņiem neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes un dzimtās valodas vienādas iespējas individuālai attīstībai un izglītībai. Tika izvērtēta skolotāju gatavība strādāt ar etniski un lingvistiski jauktajām klasēm, kā arī skolotāju un skolēnu attieksme pret mazākumtautību skolēnu ienākšanu latviešu skolas vidē. Read

Atrapalidziba 255x203

Negribīga dalīšanās 

Author:Ieva Strode

Latvijas sabiedrības uzskati par palīdzību citām valstīm ir pretrunīgi: tā tiek atbalstīta, bet samērā izplatītas ir bažas, ka tādējādi tiek atņemti līdzekļi, kas vajadzīgi pašiem. Lielāks atbalsts ir īslaicīgai palīdzībai ārkārtas situācijās, nevis attīstības sadarbībai. Read

Article research

Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā 6

Author:SFL programma "Pārmaiņas izglītībā"

"Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Read