User profile default
Sanita Sīle
Articles
421319148 cbb9b794e6 z

Apcietinājuma izpildes prakses tendences Latvijā 1

Author:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Kā mainījies ieslodzīto skaits un kādos gadījumos cilvēku var likumīgi aizturēt? Read

12345678

Kā atbalstīt mazākos? 

Author:Sanita Sīle

Kāpēc pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem nepieciešams atbalsts, un kādas ir sekas tam, ja atbalsts netiek sniegts? Read

112345

Supporting children 5

Author:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

PROVIDUS' research reflecting project results on innovative working methods for reducing risks provoked by antisocial behaviour in children. Read

112345

Antisociālas uzvedības agrīnās prevencijas metodes darbam ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem 79

Author:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Pētījumā atspoguļoti rezultāti projektam, kura mērķis bija attīstīt inovatīvas darba metodes, lai mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību. Read

Papiri

Noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesības 

Author:Sanita Sīle

Vai Eiropas Savienības cietušo direktīvas prasību pārņemšana likumdošanā pietiekami uzlabos atbalstu cietušajiem? Read

Lampa diskusijas foto

Sarunas par Romānu: lēmumu pieņemšanas kultūras meklējumos 

Author:Marija Golubeva, Sanita Sīle

Kāpēc lēmumu pieņemšanas kultūrai Latvijā piemīt negatīvas iezīmes, un kā tikt ar tām galā? Piezīmes pēc diskusijām Cēsīs, Madonā un Saldū. Read

Org crime

Pētījums par organizēto noziedzību Eiropas Savienībā 2

Author:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

Kāda ir atsevišķu krimināltiesībās paredzēto līdzekļu efektivitāte, vēršoties pret organizēto noziedzību? Eiropas Komisijas pasūtīts pētījums, kurā iesaistījās arī domnīca PROVIDUS.
Read

Keeping

Keeping Youth Away from Crime. Searching for Best European Practices 3

Author:Sanita Sīle, Ilona Kronberga

A study on the legal framework of juvenile justice systems in 10 European countries, with an insight on how the tools and approaches foreseen in law work in practice. Read

Keeping

Pētījums: Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai 1

Author:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Pētījums sniedz iespēju lasītājam iepazīties ar 10 Eiropas valstu praksi un tiesisko regulējumu jauniešu likumpārkāpumu prevencijas jomā. Read

Img 4604

Turot bērnus pa gabalu no noziedzības 

Author:Ilona Kronberga, Sanita Sīle

PROVIDUS veidotā filma balstās pieredzē, kā strādāt ar riska grupu bērniem un viņu ģimenēm, pielietojot dažādas prevencijas metodes. Read