Providus logo krasains
Providus


Articles
Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 1999. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMU ANOTĀCIJA

Valsts Cilvēktiesību biroja Ziņojumā, saskaņā ar likumu "Par valsts cilvēktiesību biroju", Birojs sniedz pārskatu par savu darbu 1999. gadā.
Read

Article research

Ielu bērni Rīgas pilsētas Kurzemes rajonā. Viņu seksuālā uzvedība un atkarības vielu lietošana 

Author:Gita Gaņģe, Inese Šūpule, Artūrs Vāvere, Jānis Caunītis

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 1997. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Article research

Valsts cilvēktiesību biroja 2000. gada ziņojums 

Author:Valsts cilvēktiesību birojs

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Read

Diena lv logotips s

Akači cilvēktiesību purvā 

Author:Providus

Diena, 26. 04. 2001.
Rubrika: 1. lpp.
Read

Article research

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību. 3. posma rezultāti Ekspertu aptauja 1998.g 

Author:Brigita Zepa (projekta vadītāja), Inese Ozoliņa, Liene Čaplinska

Ekspertu aptauja. Ekspertu aptaujas mērķis bija iegūt informāciju sabiedrības integrācijas programmas izstrādei. Aptaujāti 60 eksperti, tostarp Saeimas pārstāvji, Saeimā nepārstāvēto partiju locekļi, izpildvaras un sabiedrisko saziņas līdzekļu pārstāvji, zinātnisko un pētniecisko organizāciju pārstāvji, kultūras biedrību un izglītības sistēmas darbinieki. Read

Article research

Ceļā uz pilsonisku sabiedrību 1. un 2. posma rezultāti 1997./1998.g 

Author:Brigita Zepa (projekta vadītāja)

Fokusa grupu diskusijas 1997.g. augusts. Grupu diskusijās piedalījās 47 cilvēki, kas veidoja divas pilsoņu, trīs nepilsoņu un vienu valodas speciālistu grupu. Read

Article research

Valodas loma reģiona attīstībā 

Author:Svetlana Djačkova

Maģistra pētījums tika veikts ar Latviešu valodas apguves valsts programmas un LU Filozofijas un socioloģijas institūta atbalstu. Read

Article research

Latvijas valodas politikas analīze: ekonomiskie aspekti 

Author:Ina Druviete, Daiga Baltaiskalna, Vineta Ernstsone, Vineta Poriņa

Šīs politikas analīzes mērķis ir izstrādāt Latvijas valodas politikas modeli, ņemot vērā valodu ekonomisko vērtību, kā arī ekonomiskās globalizācijas un Eiropas multikulturālisma apstākļus. Read