Logo providus
Print

Developing legal systems to support social enterprise growth

  • Author:Ekspertu grupa, t.sk. Agnese Lešinska
  • Organization:European Social Entreprise Law association
  • Year:2015
  • Language:angļu

Pētījums sniedz pārskatu par sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Šveicē.

5571593357 3022daa6c1 o
Photo:Eric Constantineau

Pētījumā apkopota informācija par sociālās uzņēmējdarbības iespējām visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un Šveicē. Tiek norādīts, ka 16 valstīs ir īpaši likumi, kas regulē sociālās uzņēmējdarbības veicēju juridiskās formas un valsts atbalsta mehānismus. Pētījumā uzskatāmi akcentēta sociālo uzņēmumu dažādība Eiropā, uzsverot, ka nav iespējams veidot vienu pareizo sociālās uzņēmējdarbības veicēju juridisko formu.

Pētnieki secinājuši, ka sociālie uzņēmumi Eiropā izmanto trīs populārākās juridiskās formas - sociālie uzņēmumi, kas darbojas vai nu kā nevalstiskās organizācijas, kooperatīvi vai komersanti.

Tipiskākās pazīmes, kas raksturo sociālos uzņēmumus ir:

• tie veic aktīvu saimniecisko darbību,

• to izveides un darbības mērķis ir risināt sabiedrībai svarīgu jeb sociālu mērķi,

• uzņēmumam ir noteikti peļņas izmantošanas ierobežojumi,

• uzņēmums ir neatkarīgs no valsts un citiem komersantiem,

• uzņēmumam ir iekļaujoša un demokrātiska pārvaldības sistēma.

(Social enterprises in Europe. Developing Legal systems which support social enterprise growthpdf)

Print