Logo providus
Print

Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības

  • Author:Marija Golubeva
  • Organization:PROVIDUS
  • Year:2012
  • Language:latviešu, angļu, krievu

Pētījumā “Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības” iztirzāta Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstu konsultatīvo institūciju un imigrantu dialoga platformu pieredze attiecībā uz struktūras izkārtojumu un institucionalizāciju, pārstāvniecību, līderību, iesaistes mērogu rīcībpolitikas procesos, kā arī mijiedarbības veidiem saskarsmē ar valdību.

Missing

Pirmajā pētījuma daļā sniegts apkopojums par normatīvo regulējumu attiecībā uz konsultatīvajām institūcijām, kā arī kritēriju uzskaitījums un ekspertu sagatavotie ieteikumi konsultatīvo institūciju izveidei. Pētījuma otrajā daļā iztirzātas valsts līmeņa konsultatīvās institūcijas trīs valstīs: Spānijā, Somijā un Īrijā. Šīs valstis izvēlētas, ņemot vērā augsto novērtējumu (kas ir augstāks par ES vidējo novērtējumu), kuru tās ieguvušas par saviem konsultatīvajiem mehānismiem imigrantu integrācijai saskaņā ar Imigrantu integrācijas politikas indeksu (MIPEX).

Pētījuma noslēgumā ir iekļauti ieteikumi, kādai būtu jābūt Latvijas konsultatīvajai padomei imigrantu integrācijai. Šādas padomes izveidošanu 2012.gadā paredz „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012. – 2018.gadam”.

Pētījums 'Konsultatīvās institūcijas un dialoga platformas imigrantu kopienām: trīs ES valstu gūtās mācības' (latviešupdf), (angļupdf) un (krievupdf) valodāPrint