Logo providus
Print

Ēnu ziņojums par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

  • Author:Latvijas Cilvēktiesību centrs
  • Organization:Latvijas Cilvēktiesību centrs
  • Year:2013
  • Language:latviešu un angļu

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sagatavojis otro alternatīvo jeb „ēnu ziņojumu” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā.

5029768602 0bbc6d4eea
Photo:Kevin Dooley

Ziņojuma mērķis ir sniegt ieskatu atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanā Latvijā. ‘Ēnu ziņojums’ nesniedz esošo likumu un citu normatīvo aktu izvērstu analīzi. Papildinot citus, arī valsts ziņojumus, galvenais uzsvars likts uz Konvencijā noteikto tiesību īstenošanu praksē - likumdošanā, institūciju, NVO un tiesu praksē, politikas dokumentos un citur.

Ziņojums (latviešupdf) un (angļu valodāpdf)

Print