Logo providus
Print

Imigrantu integrācija Latvijā: valsts valodas apguve un pilsoniskā izglītība

  • Author:Rita Kaša, Dace Akule
  • Organization:Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
  • Year:2011
  • Language:latviešu

Šī politikas kopsavilkuma jeb diskusijas raksta mērķis ir pievērst uzmanību nepieciešamībai veicināt latviešu valodas un pilsoniskās izglītības apguvi ieceļotāju vidū Latvijā.

Missing

Pēdējā gada laikā imigrantu integrācijas jomā ir notikuši vairāki uzlabojumi. Piemēram, interneta vidē kļuvuši pieejami latviešu valodas e-kursi un e-mācību līdzekļi, strādājis Nacionālais integrācijas centrs, un sabiedriskā apspriešanā veidotas "Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2010.-2019.gadam", kur aicināts ieguldīt līdzekļus imigrantu integrācijas pasākumos. Tomēr joprojām ir bažas par valsts atbalstu, īstenojot latviešu valodas apmācību un pilsonisko izglītību imigrantu vidū, jo imigrantu integrācijas politikā trūkst sistemātiskas pieejas. To apstiprina arī fakts, ka Nacionālais integrācijas centrs darbojās tikai divus mēnešus, bet atbildība par imigrantu integrācijas politiku kopš 2009.gada ir bijusi uzticēta četrām dažādām ministrijām.

(Pievienotais failspdf)

Print