Logo providus
Print

Reporting (in) Europe. Heuristic Remarks on Old and New Research about “European Journalism”

  • Author:Holger Sievert
  • Organization:-
  • Year:2006
  • Language:angļu

Raksta mērķis ir sniegt vispārīgu, teorētiski un empīriski pamatotu pārskatu par Eiropas Savienības (ES) valstīs izmantotajiem žurnālistikas konceptiem un analīzēm, skatot šo jautājumu kontekstā ar politiskās komunikācijas krīzi ES.

Missing

(Reporting (in) Europe. Heuristic remarks on old and new research about “European journalism”pdf)

Print