What system of burden sharing between member states for the reception of asylum seekers?

  • Organization:Eiropas Parlaments
  • Year:2010
  • Language:Angļu

Pētījuma autori uzskata, ka neskatoties uz darbu pie iespējamiem risinājumiem Eiropā attiecībā uz atbildības dalīšanu par bēgļu uzņemšanu, ir maz informācijas par izaicinājumiem dalībvalstīm attiecībā uz bēgļu uzņemšanu dalībvalstīm.

Pētījums apskata atšķirības bēgļu uzņemšanas izmaksās un citos jautājumus dalībvalstīs, veicinot diskusiju, kuras no šīm izmaksām varētu tikt dalītas Eiropas līmenī. Visbeidzot, pētījums pievēršas jautājumam, kā šīs izmaksas varētu tikt dalītas staro dalībvalstīm.

What system of burden sharing between member states for the reception of asylum seekers?


Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

More in this category

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Author:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Author:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Author:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Author:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Author:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Author:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

More from this author