Arvien lielāku aktualitāti iegūst diskusija par Latvijas iespējamo piedalīšanos Lietuvas Visaginas atomelektrostacijas projektā. Laika un partneru spiedienu arvien vairāk izjūt gan politiķi, gan amatpersonas, gan enerģētikas nozares uzņēmumi. Jo tuvāk nāk brīdis, kad jāparaksta saistoši dokumenti un līgumi, jo intensīvākas kļūst diskusijas, arvien spilgtāk iezīmējas viedokļu daudzveidība un pretrunas. Reinis Āboltiņš sadarbībā ar Politika.lv piedāvā politikas vērotājiem laikaskopu, kas palīdzēs atskatīties uz līdz šim notikušajām ar Visaginas AES projektu saistītajām aktivitātēm un sekot līdzi notikumu attīstībai turpmāk.

* Laikaskopa veidošanā izmantoti publiski pieejami informācijas avoti un resursi: VAES projekta virzītāju, organizāciju un institūciju viedokļi un informācija, mediju ziņas u.c.