VIDEO: Valsts pārvaldes kvalitāte 2

Valstis, reģioni un pilsētas, kas tiek labi pārvaldītas un kurās ir zems korupcijas līmenis, uzrāda nozīmīgi labākus rezultātus labklājības jomā, ieskaitot ekonomiku, sociālo uzticību un iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi.

Šie rezultāti pārsteidzošā kārtā ir neatkarīgi no demokrātijas līmeņa, civildienesta snieguma, caurspīdības un masu medijiem.

Piedāvājam Gotenburgas Universitātes Politiskās zinātnes profesora Bo Rotsteina (Bo Rothstein) publisko lekciju, kas notika 1.oktobrī Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE). To piedāvā Mediju pētniecības centrs un SSE.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Comments order: newest first / oldest first

Tmp author
Cilvēks

Mūsu valstī vēl nav tā, ka viens likums un viena taisnība visiem. Cilvēks nav pietiekami sociāli aizsargāts, nav informēts par juridiskajiem likumiem, nezina savus pienākumus, no kuriem izriet tiesības. Kāpēc mēs vēl neesam pievienojušie ES Sociālo tiesību hartai?

More from this author