Video: Puika vēlas būt meitene. Meitene - puika. Kādēļ gan ne? 14

Vai cilvēka dzimuma identitāte ir kaut kas objektīvs vai arī tā pastāv tikai mūsu prātos? Saruna par dzimumu lomām, bērnu audzināšanu, mediju ietekmi un cik viegli būt citādam Latvijas sabiedrībā.

Sarunu vada PROVIDUS pētniece Iveta Kažoka. Piedalās sociālantropologs Klāvs Sedlenieks, PROVIDUS pētniece Linda Curika, pilsoniskais aktīvists Kaspars Gasūns, no personiskās pieredzes par transpersonu jautājumu runā Olga Kononova.

Diskusija notika 14.janvārī 'Kinobizē'. To organizēja Kino Bize sadarbībā ar PROVIDUS pētnieci Ivetu Kažoku un Latvijas Antropologu biedrību.
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

Comments order: newest first / oldest first

Tmp author
Inta Dižā

Homoseksuāļu MANIFESTS
Maikls Svifts (Gay Community New)

Šajā paziņojumā ir rakstīts:
„Mēs pārvērtīsim jūsu dēlus, jūsu vārgās vīrišķības, seklo sapņu un vulgāro melu simbolus, par pederastiem. Mēs viņus pavedināsim jūsu skolās un kopmītnēs, sporta zālēs, ģērbtuvēs, sporta laukumos, jūsu semināros, jauniešu grupās, kinoteātru tualetēs, armijas kazarmās, jūsu diennakts degvielas uzpildes staciju ēstuvēs, jūsu vīriešu klubos, jūsu kongresa namos, visur, kur vīrieši ir kopā ar citiem vīriešiem.
Jūsu dēli kļūs par mūsu rokaspuišiem un izpildīs mūsu pavēles. Viņi tiks pārveidoti mūsu līdzībā. Viņi sāks iekārot un dievināt mūs.
Visi homoseksuālie aizliegumi tiks atcelti. Tā vietā tiks pieņemta likumdošana, kas veicina mīlestību starp vīriešiem.
Visiem homoseksuāļiem ir jābūt vienotiem kā brāļiem; mums ir jābūt vienotiem mākslinieciski, filozofiski, sociāli, politiski un finansiāli. Mēs triumfēsim tikai tad, kad parādīsim savu seju netikumīgajam heteroseksuālajam ienaidniekam.
Ģimene – melu, nodevības, viduvējības, liekulības un nežēlības augsne – tiks likvidēta. Ģimene, kas nomāc iztēli un ierobežo brīvo gribu, ir jāizskauž. Ģenētikas laboratorijās tiks ieņemti un izaudzināti nevainojami zēni. Viņi augs kopā komunālā vidē, homoseksuālu zinātnieku uzraudzībā un vadībā.
Visas draudzes, kas mūs nosoda, tiks likvidētas. Mūsu vienīgie dievi ir jauni, izskatīgi vīrieši. Mēs pārstāvam skaistuma, morāles un estētikas kultu. Viss neglītais, vulgārais un banālais tiks iznīcināts. Tā kā mēs esam attālinājušies no vidusšķiras heteroseksuālajām paražām, mēs varam dzīvot pēc mūsu iztēles diktētiem noteikumiem. Pārāk daudz mums nav pietiekami.
Mēs uzvarēsim, tāpēc ka mūsos ir nežēlīgs, apspiests rūgtums, jo jau esam bijuši spiesti spēlēt šķietami mazas lomas jūsu muļķīgajās, heteroseksuālajās izrādēs. Arī mēs spējam atklāt uguni un nostāties aiz pēdējās revolūcijas barikādēm.
Trīciet, hetero cūkas, kad mēs parādīsimies jūsu priekšā bez maskām!”
Šo Manifestu ASV Kongresā debašu laikā nolasīja bijušais parlamenta loceklis Viljams Dannenmeijers un tas ir reģistrēts ASV Kongresa oficiālajos dokumentos.
Avots: Dr. Džeimss DOBSONS, grāmatā „Bringing Up Boys”.

Tmp author
Kursis

Nav jau nekāda atklāsme pateikt, ka ir vīrišķīgas sievietes un sievišķīgi vīrieši. Un tas vienmēr ir uzskatīts, ka sabiedrībā tā mēdz būt. Nesaprotu šo diskusiju mērķi. Kāpēc šis jautājums tiek aktualizēts? Kam tas ir izdevīgi?

Tmp author
Artur Kholiavin

Labdien!

Būtu ļoti jauki, ja kāds varētu padalīties ar dzimumu līdztiesības jautājumiem iesaistītām organizācijām. Es rakstu pētījumu par mākslas izmantošanu dzimumu līdztiesībai veicināšanai. Šādu projektu piemēri noteikti ir attiecīgu NVO lappusēs. Bet vai tad viss aprobežojas ar "Mārtu" un "Papardes Ziedu"? Noteikti nē.

Providus logo krasains
Providus

Aivar, Jūsu komentārs izdzēsts, jo tas neatbilst kvalitatīvas un iecietīgas diskusijas priekšstatiem.

Tmp author
Olga Kononova

Nesaprotu káda nozíme bútu ticíbai,ja cilvéks táds pidzimst.Kas ir zinátniski pierádíts,kápéc tas tá notiek,tá jau var neierobezjoti diskriminét ko vélas reses,invaliditátes u.t.t.

Tmp author
Guntars

Kāda nozīme ticībai? (Protams, ja ticība ir uz trīsvienīgo Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu)
Redziet lai par kautko izteiktu spriedumu jeb apgslvojumu, ka tas ir tieši tā un viss pārējais nav patiesība ir jāzin patiesā vienīgā patiesība. Tad vienīgā absolūtā patiesība šajā pasaulē, kurā dzīvojam pieder Dievam radītājam Kristum Jēzum.
Tātad šī patiesība ir Dieva griba. Un tā ir atklāta un pierakstīta Bībelē.

Tmp author
Guntars

Līdz ar ko viss šajā pasaulē ir pakļauts Dieva gribai un viss arī tiks vērtēts pēc Viņa likuma.
Viņš ir atskaites punkts un neviens cits.
Un visa pasaule tiks tiesāta pèc Dieva gribas(taisnības), bet Kristū Jēzū ir piedošana. Lūdziet Kristu un Viņš jūs atbrīvos no visas netaisnības un meliem un dāvās jums piedošanu un mūžīgo dzīvību kopā ar Dievu Kristu Jēzu.
Un neviens liktenis, kā jūs teicāt, jums Olga nepalīdzēs, to var tikai Kristus upuris, kur Jēzus Dieva Dēls samaksāja par cilvēku grēkiem un tādējādi izpirka cilvēkus no Dieva taisnīgās tiesas par nepaklausību. Un katrs, kas tic Kristum par velti saņem šo žēlastību, ka grēcinieks tiek glābts bez nopelna, jo Kristus jau ir izcietis sodu, kas pienācās mums mūsu vietā. Tātad, kas tic Kristus Evaņģēlijam tas ir glābts un netiks pazudināts...
Novēlu jums sastapties ar šo Kristu un saņemt izlīdzināšanos ar Dievu un iegūt mieru, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu...

Tmp author
starduster

Guntar, sludināšana šajā portālā, manuprāt, ir diezgan bezjēdzīga.
Tā vietā Tu varētu mums, neticīgajiem, pastāstīt, kāpēc Dievs pieļāva holokaustu. Un pasaules karus vispār. Un izvarošanu. Badu, slimības, mazu bērnu nāves - kāpēc tas viss notiek pasaulē, kuru valda visvarens un labs Dievs? Nevaru viņam noticēt, kamēr neesmu šo sapratis.

Tmp author
Guntars

Ja tikko rakstītā autoru varētu identificēt un kautkādā veidā sazināties, tad par šo jautājumu mēs varētu padiskutēt, jo pretējā gadījumā būs ļoti, ļoti daudz jāraksta, lai izskaidrotu būtību, bet iespējams, ka pa vakariem varētu arī šo to rakstiski...

Tmp author
Guntars

Man arī grūti saprast šīs manuprāt bezjēdzīgās ciešanas, karus , slimības, ciešanas cilvēku dzīvēs, bet man kā ticīgajam uz Kristu Jēzu(Dievu) ir uzticība Dieva radītāja providencei, ka Viņš kontrolē un pārvalda taisnīgi un, ka katrai lietai un notikumam ir zināma jēga un to pilnībā ticīgie sapratīs, kad Kristus atnāks otro reizi un ņems pie sevis savu tautu(tos, kuri savu dzīvi uzticējuši Kristus vadībai)

Tmp author
Guntars

Tanī Dieva tiesas dienā arī neticīgie redzēs un ticēs, ka ir Dievs Radītājs un ka par savu dzīvi būs jàdod norēķins pēc Dieva standarta(morāles devējs), un ja mès godīgi skatamies uz savu dzīvi, tad jābūt īpaši aklam, lai neredzētu savus morāles pārkāpumus, jo savā sirdsapziņā visi cilvēki zina, kas labs un kas ļauns... Un visi mēs zinām cik ļauni mès īstenībā esam.
Savukārt Dievs sūtīja savu Dēlu Kristu Jēzu, lai tas samaksātu cenu, kas pienākas mums par nepaklausību Dieva Radītāja likumam proti ar nāvi-mūžīgu atšķirtību no Dieva Tēva, lai katra, kas tic Kristum kā grēku izpircējam tiktu pasargāts no Dieva taisnās tiesas.
Tā tad arī ir Kristus evaņģēlija centrālā vēsts, ka grēcinieks bez nopelna tiek glābts žēlastībā, un vienīgais, ko Dievs sagaida ir ticība un uzticēšanās, ka tas tā ir, un katrs, kas tic saņem šo žēlastību no Dieva Tēva caur Svēto Garu.

Tmp author
Gatis

Nēesmu īpaši ticīgs, bet tomēr uzskatu, ka šādas lietas nebūtu jaatļauj, mans subjektīvais viedoklis.

Tmp author
Ilze

Vienu gan varu teikt - drosmes Olgai netrūkst! Apbrīnoju par atklātību stāstīt savu stāstu publiski! Ceru, ka sabiedrība savās kristīgajās un konservatīvajās vērtības tagad šo cilvēku nenospārdīs un nenories. Mums jau vienmēr bail no savādākā, visus cilvēkus gribam vienādus, un paši gribam ļoti konkrēti ierakstīties kādā skaidrā un nepārprotamā "kastītē", no kuras nedrīkst izbāzt galvu.

Tmp author
Olga Kononova

Tur,jau tá nelaime,kad daudzi baidás pasji no sevis.Lai tajás kastítés lien ieksjá kas vélas, es netaisos líst kádá ""kastíté""man ir labi tápat.Un neuzskatu,ja pastástíju par savu dzívi kad tá bútu drosme.Visi kas mani pazíst zina kas esmu un esmu lepna kad táda esmu.

Related articles
Puiku kultura

'Puiku kultūras' posts 27 Author:Linda Curika

Bra

Krūtis ir/nav seksam 21 Author:Linda Curika

Portalam1

Pūkainā mātes diena 4 Author:Linda Curika

Kinobize kinobize.lv

More from this author