Uzticami dati par sabiedrības attieksmi par demokrātiju un cilvēktiesībām

  • Project duration: 01.08.2020 - 28.02.2021
  • Project costs: 3500 USD
  • Financier: ASV Vēstniecība Rīgā
  • Contacts: Agnese Lāce

Uzticami dati par sabiedrības attieksmi par demokrātiju un cilvēktiesībām

Projekta mērķis: Izstrādāt un veikt sabiedriskās domas aptauju par demokrātijas, pilsoniskās līdzdalības, sabiedrības saliedētības un cilvēktiesību jautājumiem. Aptaujā iegūtie dati tiks apspriesti ar lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un NVO aktīvistiem par to, kā šāda veida aptaujas var tikt labāk izmantotas rīcībpolitikas veidošanā un tās ietekmes novērtējumā.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author