Publikācija "Politiskās ideoloģijas un Eiropas Savienība Latvijas reprezentatīvajā demokrātijā"

Latvijas pētnieku pārskats Eiropas politikas pētījuma centra (CEPS) jaunākajā grāmatā.

Foo

Eiropas politikas pētījumu centra (Centre for European Policy Studies) grāmatā "Reprezentatīvā demokrātija Eiropas Savienībā" līdz ar 25 valstu domnīcu un politikas institūtu publikācijām iekļauts arī domnīcas PROVIDUS un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieku pārskats "Politiskās ideoloģijas un Eiropas Savienība Latvijas reprezentatīvajā demokrātijā".

Eiropas politikas pētījumu centrs (Centre for European Policy Studies) ir Eiropā vadošā domnīca Eiropas Savienības jautājumos, kas pārrauga Eiropas Politikas pētījumu institūta tīklu (European Policy Institutes Network), kas apkopo arī šīs grāmatas autorus un organizācijas.

Ar grāmatu "Reprezentatīvā demokrātija Eiropas Savienībā" iespējams iepazīties šeitpdf, bet ar Latvijas pētnieku - Ivetas Kažokas, Rasmusa Filipa Geka, Elizabetes Vozgunovas, Kārļa Bukovska - rakstu šeitpdf.

Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ALLOWS YOU TO REPUBLISH THE CONTENT FOR FREE, WITH NO CHANGE OR IMPROVEMENT. REFERENCE TO THE AUTHOR AND PROVIDUS.LV IS REQUIRED. PLEASE SUPPORT US WITH YOUR DONATION!

More from this author